Les mer om
Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Hva gjør vi i Bergen Næringsråd?

Hva gjør vi i Bergen Næringsråd?

Samspill 2018

Fremtidens teknologi, blå bybane, samferdsel på Vestlandet, årets Trainee Vest-program og mye mer! Siste utgave av Samspill er klar, både digitalt og som papirutgave.
Bli med i inkluderingsdugnaden!

Bli med i inkluderingsdugnaden!

Fra flyktning til ressurs

- Arbeidslivet er den beste læringsarena for å lære språk og norsk arbeidskultur. Bergen Kommune har nå lagt til rette for at det er enkelt og kostnadsfritt å gi en flyktning praksisplass. Jeg håper næringslivet åpner dørene sine slik at vi sammen kan gjøre veien fra stønadsmottager til arbeidstager langt kortere, sier adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd.
Eksporterer du varer?

Eksporterer du varer?

Handelskammer

Bergens Handelskammer kan hjelpe deg med sertifisering av tolldokumenter og utstede ATA Carnet.

3268 gode grunner

Vil du være med der det skjer? Som medlem i Bergen Næringsråd kan du dra nytte av regionens største og viktigste arena for nettverksbygging, faglig oppdatering, synlighet og medvirkning -
BLI VÅRT MEDLEM NR 3269!