Student

21.02.2019

Ekspertgruppe Student skal knytte næringslivet tettere til studentene ved å synliggjøre de spennende arbeidsmulighetene i regionen. Ekspertgruppen består av studentledere fra de største høyere utdanningsinstitusjonene i bergensområdet.

«Svært få studenter blir værende i Bergen etter studiene på grunn av næringslivet»

Mathias Sagevik, ekspertgruppeleder og jusstudent ved UiB

 

Det er i dag 35 000 studenter i Bergen. Det gir betydelige økonomiske, sosiale og kulturelle ringvirkninger, og utgjør en stor mulighet for lokalt næringsliv til å tiltrekke og beholde ettertraktet kompetanse.

FOKUSOMRÅDER I 2022

 • Øke antall praksisplasser, sommerjobber og traineestillinger i næringslivet

 • Kartlegging av de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen

 • Synliggjøre ringvirkningene av studiebyen Bergen

 • Få frem de spennende arbeidsmulighetene i regionen

VIKTIGSTE SAKER I 2021

 • Øke antall praksisplasser, sommerjobber og traineestillinger i næringslivet

 • Kartlegging av studenters økonomi og bosituasjon

 • Bidra til å øke engasjement i studentorganisasjonene som følge av koronafrafall

 • Innspillsmøte med rådgivingsbransjen for å utfordre bransjen til å få frem de lokale arbeidsmulighetene på karrieremesser og ikke bare mulighetene i Oslo

Mathias Sagevik
Mathias Sagevik
Ekspertgruppeleder // Springbrettet, UiB

chat_bubble_outline +47 476 79 936
Iver N. Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Amalie Johnsen Lunde
Amalie Johnsen Lunde
Styreleder, Sammen

Iver Hexeberg
Iver Hexeberg
Næringslivsutvalget, Handelshøyskolen BI Bergen

Anna Medbøe Tamuly
Anna Medbøe Tamuly
Leder Juristforeningen, UiB

Thomas Helland Hansen
Thomas Helland Hansen
Leder Studentparlamentet, UiB

Helena Haldorsen
Helena Haldorsen
Leder, Velferdstinget Vest

Jakop Kjellstad
Jakop Kjellstad
Kulturstyret, UiB

Christine Civetta Yokota Vigerust
Christine Civetta Yokota Vigerust
Leder Karrieredagen, Høgskulen på Vestlandet

Henrik Hurlen
Henrik Hurlen
Head of Corporate Relations, Norges Handelshøyskoles Studentforening