Internasjonalt

01.08.2020

Ekspertgruppen arbeider for bedre rammebetingelser for internasjonalisering av næringslivet i Bergensregionen.

MÅLSETNING

 • Påvirke myndighetene til å effektivisere virkemiddelapparatet for økt eksport og internasjonalisering.

 • Utvikling av plattform for implementering av FNs prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv.

 • Tiltak som gjør Bergen til en attraktiv og internasjonal region.

VIKTIGSTE SAKER

 • Ekspertgruppen har tatt initiativ til å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan. Dette resulterte i et felles innspill fra Bergen Næringsråd med EG Internasjonal, Energi, Finans og Marin og sammen med de fem næringsklyngene i regionen. I tillegg er det blitt avholdt diskusjonsmøter for hvordan vi skal fremme eksporttiltak i Vestland sammen med fylkeskommunen og Innovasjon Norge Vestland.

 • Arbeidet med utviklingen av en lokal plattform for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er avholdt åtte digitale seminarer og frokostmøter på teamet. Det skal etableres en nettside med artikler og videointervjuer med bedrifter som jobber med menneskerettigheter. Plattformen heter «Future Proof».

 • Ekspertgruppen har hatt en målsetning om å identifisere tiltak som gjøre det enklere og bedre for bedrifter å hente nødvendig arbeidstakere fra utlandet. Dette arbeidet har i stor grad blitt utsatt pga. Covid-19. 

Martin Sylvester-Davik
Martin Sylvester-Davik
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 954 67 445
Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

EKSPERTGRUPPEMEDLEMMER

Siv Remøy Vangen
Siv Remøy Vangen
Daglig leder, Maritime Bergen

Elin  Austevoll
Elin Austevoll
Head of Corporate Real Estate, Equinor

Rolf Andreas Wigand
Rolf Andreas Wigand
Administrerende direktør, VESTDAVIT

Gøril Selvik
Gøril Selvik
Daglig leder, Connect Vest

Mette Rokne Hanestad
Mette Rokne Hanestad
CFO, Corvus Energy

Jostein  Hole Kobbeltvedt
Jostein Hole Kobbeltvedt
Daglig leder, RAFTO Stiftelsen

Miao Reinlund
Miao Reinlund
Director of Finance and Investments, Oiid

Matt Duke
Matt Duke
Group CEO, Grieg Maritime Group

Gro Anita Fonnes Flaten
Gro Anita Fonnes Flaten
Prorektor for forsking, HVL

Magdalena Støldal
Magdalena Støldal
Trade Finance Sales Manager, DNB

Stig Clementsen
Stig Clementsen
Senior Vice President HSEQ, DOF

Tasha Prestø-He
Tasha Prestø-He
Key Account Manager, Lerøy

______________________________________________________________________________________

Til Bergen fra Hong Kong 

Transportministeren i Hong Kong vil hente inspirasjon fra Bergen for en grønnere skipsfart.