Bli bedre kjent med Styrekandidatene 2021 / 2022

06.01.2021
Roza Bawan
Roza Bawan
Masterstudent
chat_bubble_outline Styrekandidat Den Nationale Scene

Hva er din bakgrunn?
- Jeg er født i Kurdistan, og oppvokst i Norge. Jeg har en bachelorgrad sosialantropologi og tar nå master i demokratibygging på universitetet i Bergen, samt tar jeg emner innen organisasjon og ledelse på høgskolen i Innlandet. Ved siden av studiet jobbet jeg frivillig i ulike organisasjoner med integrering og mangfold, der jeg kunne bidra med å skape et mer inkluderende samfunn og at alle kan få muligheten til å bruke sine ressurser og delta i storsamfunnet.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg ønsker å bygge kompetanse rundt hvordan en bedrift styres og få innblikk i de strategiske valgene som må tas i et styre. Å møte nye mennesker med annen bakgrunn og erfaring enn meg er inspirerende og lærerikt, jeg håper vi kan dele kompetanse og erfaringer. I tillegg tror jeg det er mye nyttig i dette feltet som jeg kan ta med videre i arbeidshverdagen.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Et ungt og nytenkende sinn. Jeg vil være en aktiv og engasjert observatør som tørr å stille spørsmål. Jeg håper min bakgrunn og erfaring kan bidra til gode diskusjoner.

Terje Birknes
Terje Birknes
Global Brand Manager, King Oscar AS
chat_bubble_outline Styrekandidat Eiendomsmegler Vest

Hva er din bakgrunn?
- Eg e utdanna siviløkonom frå NHH. Har arbeida som både revisor og konsulent i Deloitte, og har siste 3,5 åra jobba i King Oscar med prosjektstyring, innovasjon og kundeinnsikt.


Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Det er høge forventningar og stort ansvar knytt til å vere styremedlem. Å få meir kunnskap om styrearbeid vil gjere ein betre eigna til å ta på seg styreverv i bedrifter, lag og organisasjoner i framtida.
 

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Å koble kundeinnsikt med strategi. Å vere kunden si stemme inn i styret ved å ha fokus på viktigheten av å avdekke behova til dei ein er til for, og å sette retning deretter.

Jonas Engeset Gjersdal
Jonas Engeset Gjersdal
Jurist og prosjektleder, Rambøll
chat_bubble_outline Styrekandidat Frydenbø Eiendom

Hva er din bakgrunn?
- Jeg er jurist og har bakgrunn fra advokat- og rådgiverbransjen. Jeg er spesialisert innen fast eiendom og særlig plan- og bygningsrett.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg ønsker å lære om hvordan styret vurderer risiko, fatter beslutninger og organiserer sitt virke.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Jeg vil bidra med perspektiver i saker som styret skal ta stilling til. Frydenbø Eiendom er et fremoverlent og nytenkende selskap. Jeg er engasjert i hvordan vi kan utvikle og ta i bruk nye løsninger for å få fremtidsrettede løsninger. Kanskje kan jeg så noen nye ideer i styret som kan styrke selskapets utvikling.

Manuel Hempel
Manuel Hempel
Forsker, NORCE Prototech
chat_bubble_outline Styrekandidat Bergen Næringsråd

Hva er din bakgrunn?
- Jeg kommer opprinnelig fra Tyskland, har en mastergrad i romfartsteknikk med fokus på energisystemer og studerer tverrfaglig miljømanagement ved siden av jobb. Jeg kom til Bergen i 2013 for å jobbe for Prototech, et forskningsselskap som fokuserer på romfarts-, energi-, og miljøteknologi. I løpet av de siste årene har jeg vært involvert i ulike nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen romforskning, fornybar energi, og den grønne omstillingen i den maritime sektoren.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Som forsker har jeg så langt hovedsakelig vært involvert i den tekniske siden av det grønne skiftet. Mitt hovedmål er å tilegne meg en bedre forståelse for de sosioøkonomiske utfordringene som må løses for å lukke gapet mellom gode intensjoner og den faktiske gjennomføringen av bærekraftige forretningsmodeller. For å oppnå dette tror jeg det er helt nødvendig med en bred og tverrfaglig tilnærming mellom flere og ulike bransjer som tar hensyn til teknologiske, politiske og sosioøkonomiske parametere. Som styrekandidat ønsker jeg derfor å få ett inblikk i de prosessene og strategiske faktorene som styrer Næringslivet i Bergen.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Jeg har en tverrfaglig bakgrunn og opparbeidet meg en god forståelse av miljørelevante problemstillinger og ulike grønne teknologier, deres økonomisk potensial og tekniske begrensninger. De varierte faglige oppgavene og erfaringene har gitt meg anledning til å jobbe med sentrale tema som bærekraftige økonomiske modeller, «cradle-to-cradle» tenkemåter, sirkulær økonomi og FNs bærekraftmål. Som styrekandidat kan jeg bidra styret med min teknisk kompetanse, erfaring og utdannelse til å posisjonere det lokale næringslivet for fremtidens muligheter innen grønn teknologi og bærekraftige økonomier.

Ørjan Johnsen
Ørjan Johnsen
Leder salg og marked, Sbanken
chat_bubble_outline Styrekandidat Jefferson Wells

Hva er din bakgrunn?
- Jeg har en utdanning fra BI Bergen. I mitt arbeidsliv har jeg stort sett jobbet i skjæringspunktet mellom utvikling og kommersialisering av produkter og tjenester. Først innenfor FMCG i Rieber og Søn, og senere 6 år i flere stillinger i Schibsted hvor de fleste av oppgavene var knyttet til å finne og implementere nye forretningsmodeller i en mediebransje i stor endring. I dag jobber jeg som Leder for Salg og Marked i Sbanken.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Et styre legger føringer og rammer for bedriftens strategiske utvikling. Jeg ønsker å lære mer om hvordan et styre i praksis utøver dette mandatet, samt hvilket ansvar som følger med et styreverv.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Kunnskap om digitalisering av tjenester, og erfaring fra endringsprosesser og implementering av nye forretningsmodeller.

Kathinka Helland Nordmo
Kathinka Helland Nordmo
Prosjektleder og produkteier, ZData AS
chat_bubble_outline Styrekandidat Fana Sparebank

Hva er din bakgrunn?
- Jeg er utdannet siviløkonom fra NHH med master innen økonomisk styring. Jeg har jobbet som bærekraftskonsulent, for Nordic Choice, Sustainability Hub Norway og gjennom eget foretak, og som avdelingsleder og senere prosjektleder innen finansteknologi.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg ønsker å ta del i strategiske beslutninger – det er diskusjoner på dette nivået jeg synes er mest spennende. Det skjønte jeg tidlig og tok derfor spesialisering innen styring. Jeg ønsker å ta på meg styreverv i årene som kommer og håper at dette programmet vil gjøre meg rustet og attraktiv for det.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Jeg er uredd og leken og kommer nok til å bidra med nye perspektiver og friskt mot. I tillegg har jeg kunnskap og erfaring innen bærekraft, nye forretningsmodeller og teknologi som utvilsomt kommer godt med fremover.

Ane Ottesen
Ane Ottesen
Senioradvokat, Harris Advokatfirma AS
chat_bubble_outline Styrekandidat Backer

Hva er din bakgrunn?
- Jeg er utdannet jurist fra UiB og jobber som senioradvokat i Harris Advokatfirma AS.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Som advokat jobber vi ofte tett opp mot styret i ulike selskaper, men gjerne som ledd i en saksforberedende fase. Det å komme på innsiden av et etablert og velfungerende styret vil gi meg en mer praktisk innfallsvinkel til styrearbeidet. Jeg håper at rollen som styrekandidat kan videreutvikle min juridiske kompetanse og gi meg tverrfaglig kompetanse.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Jeg jobber jevnlig med problemstillinger knyttet til næringseiendom og entreprise, og håper derfor at min faglig profil kan komme styret til gode. Min generasjon stiller høye krav til miljø- og bærekraftige løsninger. Som det yngste medlemmet i styret, håper jeg også å kunne bidra med innspill her.

Rea  Parashar
Rea Parashar
Leder for innovasjon og kommunikasjon, NCE Finance Innovation
chat_bubble_outline Styrekandidat Miles

Hva er din bakgrunn?
- Jeg har en Master i ledelse og finans fra London School of Economics (LSE) og har arbeidserfaring fra blant annet den norske ambassaden i London, oppstartselskaper og Innovasjon Norge. Gjennom mine yrkesaktive år i både England og Norge har jeg opparbeidet meg en variert bakgrunn hvor jeg har jobbet med forretningsutvikling, vekst og eksport, internasjonale relasjoner, entreprenørskap og kommunikasjon.

Jeg arbeider nå i den norske finansteknologi klyngen NCE Finance Innovation, hvor jeg jobber med både etablerte aktører og spennende fintech-selskaper, bærekraft, internasjonalisering og kommunikasjon.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg ønsker å lære, utvikle og utfordre meg selv, for det er dette som driver meg. Praktisk erfaring fra styrerommet og bedre kjennskap til hvordan en bedrift styres vil gi meg reel styreerfaring og forståelse for selskapers strategi, prioriteringer, interne prosesser og beslutninger.

I et selskap som NCE Finance Innovation med flere stakeholders, jobbes det daglig med selskapets strategi. Erfaring med hvordan styret jeg skal inn i jobber med strategi er derfor like relevant for min fremtidige karriere som for jobben jeg gjør i dag.

Dette er en kjempefin mulighet til å «pushe» meg selv utenfor komfortsonen og lære av både profesjonelle styremedlemmer, men også mine med-styrekandidater. Drømmen er å bli et kompetent styremedlem og inspirere andre unge kvinner til å satse på slike verv i fremtiden.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Jeg har en variert fagkompetanse og erfaring som jeg mener vil være nyttig i tema som diskuteres og de utfordringene styret kan møte på. Jeg evner å se muligheter, har sterk forretningsteft og lav terskel for å stille spørsmål. I styrearbeidet ønsker jeg å bruke disse egenskapene til å engasjere til gode diskusjoner som kan føre til innovative løsninger.

Som en av de unge kandidatene i styrerommet vil jeg kunne påvirke bedriften i en strategisk retning som tar hensyn til vår generasjon. Styrekandidaten blir en vinn-vinn-situasjon for både meg og bedriften

Krysta Alexa Singh
Krysta Alexa Singh
International Sales Coordinator, VisitBergen
chat_bubble_outline Styrekandidat Akvariet

Hva er din bakgrunn?
- Jeg er opprinnelig fra USA og har bred internasjonal erfaring. Jeg flyttet til Bergen for seks år siden og føler meg som en bergenser. Jeg har en mastergrad i international business fra NHH, en bachelorgrad fra USA og Hong Kong, er en publisert forfatter innen forretningsmodeller og innovasjon, og keynote speaker. Jeg har lidenskap for reiselivsbransjen, og sørger for at Bergen er en ledene by for reiselivet, for næringslivet, og for å bo i.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg er ambisiøs og alltid på jakt etter muligheter for personlig utvikling. Jeg håper å få bygget kompetanse og praktisk erfaring fra styrerommet for å bli en sterk leder og styremedlem i fremtiden.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Jeg skal bidra med mangfold, innovative tankemetoder, ferske perspektiv og ikke minst med min entusiasme. Å sitte i styret til Akvariet gir meg selvsagt muligheten til å bidra til selskapet, men også en unik mulighet til å bidra til utviklingen av hele byen på et internasjonalt nivå gjennom prosjektet Nye Akvariet. Det er et ansvar som jeg tar på alvor og jeg vil kjempe for at Akvariet skal være en fremtidsrettet organisasjon og etablere seg som en av verdens ledende havsentre.

Camilla Lindelid Strand
Camilla Lindelid Strand
Grunder og daglig leder, AbleOn Medical AS
chat_bubble_outline Styrekandidat Motitech

Hva er din bakgrunn?
- Jeg har en Bachelor i Produktutvikling og en Master i Innovasjon og Entreprenørskap med spesialisering i ledelse av innovative prosesser. Jeg har de siste årene arbeidet med ledelse og næringsutvikling primært inn mot helsebransjen. Fra tidligere år har jeg også erfaring fra næringer som blant annet bygg og anlegg, maritimt, industri/teknologi, salg og media både privat og offentlig. Dette inkluderer ledelse og prosjektledelse, samt kommersielle roller og rådgivning.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg brenner for innovasjon og en bærekraftig næringsutvikling, og ønsker å bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne på flere nivå.
Mitt mål er å videreutvikle meg selv som leder og styrerepresentant. Ønsker derfor å heve min kompetanse og praktiske erfaring i styrerommet og utvikle teknikker og metoder for godt styrearbeid.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre?
- Min bakgrunn med kombinasjon av produkt -og forretningsutvikling har gjort meg allsidig og tilpasningsdyktig på tvers av bransjer og roller noe jeg mener kan skape stor nytteverdi i styrerommet. Jeg er analytisk, nysgjerrig og løsningsorientert med en praktisk tilnærming til strukturering og organisering av prosesser. Håper å kunne bidra med kompetanse og erfaring innen ledelse, teknologi og strategiarbeid for å sikre selskapet et godt beslutningsgrunnlag for økt vekst og verdiskapning.

Jørun Barth Vedøy
Jørun Barth Vedøy
Prosjektleder Digital innovasjon, BKK AS
chat_bubble_outline Styrekandidat VilVite

Hva er din bakgrunn?
- Jeg har en bachelorgrad i Kognitiv Vitenskap og en mastergrad i Informasjonsvitenskap fra UiB. Etter endt studium har jeg hovedsakelig jobbet med innovasjon og forretningsutvikling i tverrsnittet mellom teknologi og mennesker, og fått muligheten til å jobbe med mange spennende caser og interessant teknologi.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid?
- Jeg synes det er spennende hvordan rammene som styret vedtar kan muliggjøre videreutvikling og innovasjon innad i en organisasjon. Det å få være med å jobbe med strategi på et overordnet nivå vil bli både interessant og lærerikt, og gi en innsikt som kan være nyttig senere i arbeidslivet.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftstyre?
- Forhåpentligvis vil jeg kunne bidra med kunnskap om teknologiske trender, ulike anvendelser av disse og overføringsmuligheter fra forskjellige domener. Jeg håper på å kunne bidra med et ungt perspektiv som hjelper til å videreutvikle organisasjonen og å være en god sparringspartner for resten av styret.