Progressio

03.12.2019

Hva er Progressio?

Progressio er et samarbeidsforum for toppledere i Bergensregionen. Progressio samler toppledere fra næringsliv, utdanning, forskning, forvaltning og politikk. Forumet har tre formål:

  • Skape felles forståelse for regionens fremtidige utfordringer og muligheter

  • Angi en retning og langsiktige mål for regionen

  • Være en premissleverandør for satsingsområder for regionen


Det er mer aktivitet enn noensinne i regionen vår, og det pågår en rekke initiativ både i den enkelte virksomhet og gjennom ulike samarbeid. Dette gjør at vi lykkes med mye.
Samtidig er mange initiativ delvis overlappende og det er begrenset tilgang på ressurser og kapasitet. Det er derfor behov for å stå sammen om en felles retning for å styrke regionen.

Progressio har som mål å ta ledertrøyen og sette tonen for regionen. Forumet vil være inkluderende og involvere alle miljøer som kan bidra. Bredt samarbeid med andre byer og globale kompetansemiljøer er nødvendig. Progressio skal ha en kultur for raushet og deling.

Progressios hovedsaker

Progressio har pekt ut følgende målbilde for regionen:

Den attraktive regionen
Regionen er levende, spennende og attraktiv, og et godt sted å bo og jobbe. Regionen gir mennesker tilgang til alt fra et yrende kulturliv til et sterkt og vitalt næringsliv.

Regionen for talentene
Talentene vil komme til oss og bli her, enten de vil ha jobb, utdanning, forske, utveksle kompetanse eller etablere næring.

Den innovative regionen
Regionen byr på kreativitet, kompetanse, kapital og koordinert samarbeid som gir skaperkraft og en ledende posisjon som innovasjonsregionen.

Havnæringene
Regionen har naturgitte forutsetninger, globale posisjoner, et velfungerende økosystem og høy kompetanse på hav. Vi er verdensledende og skal samarbeide for å forbli det.

Fremtidsrettet energi
Regionen tar posisjon innenfor energiomstillingen som kommer; vi samordner alle krefter i et økosystem bygget på teknologi og kompetanse.

Digitalisering
Digitalisering er avgjørende for kompetanse, innovasjon og omstilling. Vi samarbeider om å styrke oss på områder der vi har særlige forutsetninger for å ta ledende posisjoner.

Bærekraft
Regionen tar ansvar for at vår utvikling bygger på FNs bærekraftsmål.


Progressios initiativ

#Plastsmart - har som mål å øke kunnskapen om plastforurensning og skape smarte løsninger som forhindrer at plast kommer på avveie. 
Prosjektets koordineringsansvar ligger hos Bergen Næringsråd.

Havbyen Bergen - har som mål å finne felles løsninger for å styrke havbyen, og raskt avklare spørsmål knyttet til organisering, prosess og konsept.
Prosjektets koordineringsansvar ligger hos Bergen kommune.