Deltagere i Bergen Opportunity 2019-2020
Deltagere i Bergen Opportunity 2019-2020

Bergen Opportunity

05.04.2019

Bergen Opportunity er et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i Bergensregionen. 

Mentor- og utviklingsprogrammet går over ett år og består av 20 deltagere og 20 mentorer. Programmet består av 8 faglige samlinger om temaer som ledelse, norsk arbeidsliv, mangfoldskompetanse og presentasjonsteknikk, i tillegg til jevnlige mentorsamtaler. Formålet med programmet er å tilby ny kompetanse, utvide nettverk og gi verdifull mentoring som kan bidra til karriereutvikling.

Prosjektet er en satsning for å få frem flere rollebilder med flerkulturell bakgrunn og skal styrke Bergens posisjon som internasjonal og inkluderende by. 

Neste utlysning for deltagere blir våren 2020. 

Bergen Opportunity er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, NAV Vestland og IMDi. 

Deltagerne har:

  • Flerkulturell bakgrunn

  • Høyere utdanning eller fagbrev

  • Behersker norsk muntlig

  • Ambisjon om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn

 

Mentorene

Mentorer rekrutteres fra ledende posisjoner i arbeidslivet og på bakgrunn av bransjekunnskap, nettverk og motivasjon. Det stilles ikke krav til å ha erfaring med å være mentor. Programmet gir grundig opplæring og oppfølging i mentorrollen. 

Mentorrollen innebærer:

- Minimum 6 mentorsamtaler i løpet av året

- Deltagelse på 3-4 ettermiddagssamlinger (3-4 timer) fordelt utover året. De aktuelle samlingene er opplæring, oppstart, oppfølging og avslutning av mentorrelasjonen.

Ta kontakt med iver@bergen-chamber.no for melde din interesse for å være mentor i Bergen Opportunity. 

Få nyheter om Bergen Opportunity!

Iver  Neptali Belle-Ramos
Iver Neptali Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder Bergen Opportunity

chat_bubble_outline + 47 476 82 011