Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Bygningsgruppen Bergen

Published 25.02.2016, AT 12:00

Bygningsgruppen
Bygningsgruppen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen. Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning. Har du innspill om hvilke saker Bygningsgruppen bør ta tak i, ta kontakt!

Følgende laug og foreninger er medlemmer:
Byggmesterforbundet Vest
NELFO Bergen og Omegn
NRL Vest
Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
Bergen Murmesterforening
Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
Bergen Snekkerlaug
Bergens Glassmesterlaug
Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
Norsk Anleggsgartnermesterlaug, avd.vest
Takentreprenørenes Forening
Stillasentreprenørenes Forening

Bygningsgruppens s arbeid har det siste året vært knyttet til følgende hovedpunkt:

Svart arbeid
Bekjempelse av svart arbeid har vært en av sakene Bygningsgruppen har brukt tid på de siste årene. Det er utarbeidet en informasjonsfolder i samarbeid med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen, som er distribuert til medlemmene. Den kan lastes ned her.

Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene anonymt rapportere mistanker om svart arbeid som Skatt Vest og Arbeidstilsynet aksjonerer på (tipstelefon 995 16 511 og svart.arbeid@bergen-chamber.no). Styret har gode erfaringer med kort responstid fra myndighetene. Det er også gitt tilbakemelding på at tipsene som kommer er reelle. Samarbeidet er et bidrag for å sikre seriøse bedrifter like konkurransemuligheter. Samarbeidet ble også i år trukket fram i presse & NRK om hvordan håndverksnæringene og myndighetene kan samarbeide for å redusere svart arbeid.

Styret har i lang tid arbeidet med å påvirke politisk for å få på plass et ROT-fradrag i Norge. Bygningsgruppen var de første som reiste ROT-fradraget i Norge som en viktig næringspolitiske sak.

Rekruttering til håndverksfagene, herunder spesielt lærlingordningen
Bygningsgruppen og Bergen Næringsråd var blant de aller første i landet som tok initiativ til lærlingeklausul ved offentlige innkjøp, med bruk av lærlingeklausul som krever lærlinger på prosjektet, der dette er mulig.. Det var derfor også naturlig at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune benyttet Bygningsgruppens dag til førstegangs offentliggjøring av at de ville innføre en slik klausul, ved hhv daværende ordfører og fylkesordfører.

Styret holder seg kontinuerlig orientert om arbeidet med å få til vekslingsmodellen i Hordaland. Bygningsgruppen er positiv til en slik modell for fagopplæringen.

Styret består av representanter fra laug/foreninger:
Elektroinstallatør Magnus Thunestvedt, styreleder
Daglig leder NRL avd Vest Morten Husa, nestleder
Norges Byggmesterforbund Region Vest, daglig leder Inge Bauge
Byggmester Arild Kolltveit
Murmester Trond Hansen
Malermester Tore Knudsen

Administrasjon:
Krister Hoaas – krister@bergen-chamber.no - tlf. 93094052

Diverse høringsuttalelser og innspill:
230216 - Supplerende høring om nye bestemmelser i regelverk om offentlige anskaffelser
160915 - Brev om lærlingeklausul til Bergen kommune
291014 - Høringsuttalelse Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket
210915 - Tips oss om svart arbeid


Årsberetninger:
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013

 Næringspolitikk

Published 23.12.2015, AT 12:00

Bergen Næringsråd er en brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og forskning.

Bergen Næringsråd er den største private interesseorganiasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer.

Vi gjennomfører regelmessige medlemsundersøkelser og kartlegginger, som et grunnlag for de saker vi skal fremme for politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.  Gjennom våre næringspolitiske tiltak skal vi løfte frem medlemmenes saker og sette næringspolitisk agenda.
 
Bergen Næringsråd er partipolitisk nøytral og skal;
 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT