Bli betre kjend med oss:

16.12.2020

Visjonen vårDen føretrekte sjømatprodusenten

KjerneverksemdProduksjon av laks

Verdiane våreÆrleg
Kvalitetsbevisst
Framtidsretta

Antall tilsette50

Omsetnad i 2019540 millionar

Difor samarbeider meMe ynskjer å vera ein god samarbeidspartner i næringsutviklinga, hovudsakeleg regionalt, og satsar på Vestlandet. I tillegg vil me vera ein ansvarleg aktør i ei viktig næring og påverka rammevilkåra og politiske prosessar, for eit endå betre samspel mellom natur og lokalsamfunn. Me vil skapa vekst på ein sunn og berekraftig måte. Difor samarbeider me med Bergen Næringsråd

Besøk nettsida vår her