Bli bedre kjent med oss:

16.12.2020

Vår visjonHandelsbankens mål er å ha bedre lønnsomhet enn gjennomsnittet av bankene vi konkurrerer med. Våre viktigste virkemidler for å nå dette målet er å ha mer fornøyde kunder og lavere kostnader enn konkurrentene våre. Over tid har dette ført til at vi er en konkurransedyktig bank med langsiktige relasjoner til våre kunder.

KjernevirksomhetBankvirksomhet

Våre verdierVår måte å drive en fremgangsrik bank, bygger først og fremst på et grunnleggende menneskesyn kjennetegnet av tillit til og respekt for enkeltindividet - kunder som medarbeidere. Vi har kunden i sentrum og lytter til kundens mål og behov. Våre verdier er ikke nedfelt i punktform, men er en naturlig del av hvordan vi jobber.

Antall ansatte851 i Norge

Våre viktigste bærekraftsmålHandelsbanken har jobbet aktivt med bærekraft over lengre tid, og har forankret arbeidet i FNs bærekraftsmål og FNs initiativ for ansvarlig bankvirksomhet. For oss handler bærekraft om å gjøre verden litt bedre gjennom områdene vi kan påvirke: 

1) Utlån og finansiering er en av Handelsbankens kjerneaktiviteter. Konsekvensen av å ta bærekraftsrisiko på alvor, er at vi diskuterer dette med kundene og utfordrer, og vil si nei til virksomheter hvor vi ser forhøyet risiko fremover. Som bank ønsker vi å satse på fremtidens vinnere, ikke fremtidens tapere. Med de endringene som nå skjer på klima, vil noen aktører forsvinne og andre komme til. I tillegg tilbyr vi grønne obligasjoner og lån.

2) Handelsbanken-konsernet forvalter mer enn 600 milliarder for kundene våre, og via dette eierskapet ønsker vi å påvirke utviklingen i riktig retning. Vi velger å investere i selskaper som gjør en forskjell og bidrar, og vi sier nei og velger bort selskaper som ikke støtter bærekraftig utvikling. Vi er også aktive eiere som bruker stemmeretten og eierskapet vårt til å påvirke selskapene i en bærekraftig retning.

Omsetning i 201914,56 milliarder i Norge

Derfor samarbeider viHandelsbanken har vært stolt samarbeidspartner med Bergen Næringsråd i over 25 år. Økt synlighet og nettverk er viktig, men også å direkte støtte det gode arbeidet som Bergen Næringsråd gjør for regionen.

Besøk nettsiden vår her