Bli bedre kjent med oss:

16.12.2020

Vår visjonVi skal skape verdier gjennom kvalitet og service i verdensklasse.
Visjonen er basert på misjonen (Verdiskapning gjennom generasjoner – med hovedkontor i Bergen) og verdiene våre. Den er vår felles ledestjerne som gir retning og inspirasjon for alle medarbeidere. Visjonen beskriver hvordan vi skal utgjøre en forskjell og sikre forbedring gjennom utvikling. Frydenbø har en sterk visjon som symboliserer en solid virksomhet.

KjernevirksomhetFrydenbø Group er et familieeid konsern som tar vare på sine tradisjonelle røtter som et Bergensbasert selskap. Dette skal ikke være til hindring for å tenke globalt og alternative konstellasjoner. Vi har fokus på verdiskapende eierskap og finansielle investeringer.

Per i dag er vår kjernevirksomhet følgende:

BIL
Forhandler av Volvo, Nissan, Renault, Dacia, Maxus og Byd. Agent for Polestar. I samarbeid med Kverneland har vi lakk- og skadeservice i felles selskap, samt dekkservice i Dekkstra.

EIENDOM
150 000 kvm næringslokaler. I hovedsak på Damsgård, Minde, Åsane og Kokstad. Arkitekt- og prosjekttjenester i Artec AS. Samt eierskap i Dr. Holms Hotel på Geilo.

MARINE
Produsent og distributør av Nordkapp og Sting. Distributør av bl. a. Mercury og Zodiac.

INDUSTRI
Produkter og tjenester til marin- og landbasert industri. Skipsservice, motor, reservedeler og utstyr.

NXT
Investeringsselskap med målsetning om å katalysere innovasjon og utvikling. Imove.

Våre verdierEntusiastisk 
Vi brenner for jobben vår, er interessert og engasjert. Entusiastisk representerer vår innstilling til ulike problemstillinger, vår vilje til å våge, satse, prøve og feile. Vår fremtidsvisjon fordrer at vi evner å se og utnytte nye muligheter i drift og strategi.

Ærlig
Vi er åpne og skal dyrke troverdighet både internt og eksternt. Ærlig representerer at vi skal holde våre løfter, gjennomføre strategier og nå våre mål.

Ansvarlig
Vi er bevisst vårt ansvar som kollega, leder, leverandør, bedrift og samfunnsaktør. Ansvarlig representerer vår måte å gjennomføre oppgaver på, vår lojalitet og langsiktighet i vårt virke.

Antall ansatte531 ansatte (per oktober 2020) inklusive våre deleide selskaper Artec AS og Dr. Holms Hotel

Våre viktigste bærekraftsmålHvert forretningsområde har ansvar for forankring og utvikling av delmål med konkrete tiltak knyttet til våre fire felles strategiske fokusområder: Kundereise, Team, Lønnsomhet og Bærekraft. Under bærekraft ser vi at tiltak knyttet til følgende bærekraftsmål er godt representert: 
* Likestilling mellom kjønnene (nr. 5)
* Anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8)
* Innovasjon og infrastruktur (nr. 9)
* Bærekraftige byer og samfunn (nr. 11)
* Ansvarlig forbruk og produksjon (nr. 12)
* Stoppe klimaendringene (nr. 13)
* Liv under vann (nr. 14)
* Liv på land (nr. 15)
* Samarbeid for å nå målene (nr. 17)

Omsetning i 2019Ca 3 milliarder

Derfor samarbeider viVi tror på å utvikle oss sammen med andre og ønsker å bidra til at næringsrådet kan fortsette å sette fokus på viktige temaer for næringen i Bergen og på Vestlandet. Derfor er vi hovedsamarbeidspartner med Bergen Næringsråd.
Besøk nettsiden vår her