Bli bedre kjent med oss:

16.12.2020

Vår visjonTre millioner mennesker har strøm gjennom Fjordkraft-universet, hjemme og på jobb

KjernevirksomhetStrømsalg

Våre verdierGjør det enklere
Vær vennlig
Skap verdi

Antall ansatte325 fast ansatte. Med innleide og vikarer er tallet over 400

Våre viktigste bærekraftsmålPå overordnet nivå:
* Stoppe klimaendringene (nr. 13)
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Den viktigste for Fjordkraft. Her kommer vårt arbeid med Klimanjaro og Klimahub inn. Vi har brukt og vi bruker vår makt til å påvirke andre selskap til å kutte sine utslipp. Salg av opprinnelsesgarantier og kvoter er omfattet her.


På forretningsnivå:
* Ansvarlig forbruk og produksjon (nr. 12)
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Fjordkraft tilbyr i privat- og bedriftsmarkedet en rekke produkter og tjenester til lavutslippssamfunnet. Vi skal hjelpe kundene våre å drive bedriften og leve mer bærekraftig.
* Innovasjon og infrastruktur (nr. 9)
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. Fjordkraft har en innovasjonsstrategi og et innovasjonsprogram og vi utvikler nye tjenester til bedrifts- og privatmarkedet.
* Ren energi for alle (nr. 7)
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.


På CSR/Compliance-nivå:
* Bærekraftige byer og samfunn (nr. 11)
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon er et eksempel her. Kirkens Bymisjon har selv nr. 11 som bærekraftsmål.
* Liv under vann (nr. 14)
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Fjordkraft sponser Statsraad Lehmkuhl og har i tillegg gitt solcellepaneler til administrasjonsbygningen. ( ref bærekraftsmål nr 12). I september 2021 starter skipet sin første jordomseiling «One Ocean» og vil også fungere som forskningsfartøy. Målet er å samle inn ny kunnskap om verdenshavene.
* Likestilling mellom kjønnene (nr. 5)
Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Vi har et ansvar for å ivareta likestilling mellom kjønnene generelt og i Fjordkraft ved å skape bevissthet, sette mål og ha tiltak. Vi medvirker i SHE-index.
* God helse (nr. 3)
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Vi støtter både topp- og breddeidrett. Gjennom Fjordkraft Helse i fordelsappen gi vi enkel og rimelig tilgang til helsetjenester.

Omsetning i 2019Fjordkraft Konsern: 7,1 MRD
Fjordkraft AS: 6,3 MRD

Derfor samarbeider viSom hovedsamarbeidspartner til Bergen Næringsråd får vi fordelen av et stort og tverrfaglig nettverk av både kunder og samarbeidspartnere. Partnerskapet gjør det lettere for oss å være synlig i regionen, og vi gis tilgang til en rekke tjenester og fordeler innen kompetanseheving og utvikling av ressurser.

Besøk nettsiden vår her