Bli bedre kjent med oss:

16.12.2020

 Vår visjonÅ være den mest beundrede, innovative samarbeidspartner innen bemanning og rekruttering gjennom talent og teknologi. (The most Admired, Innovative workforce solutions partner through Talent and Technology).

KjernevirksomhetBemanning og rekruttering
Våre verdierKundefokus
Lidenskap
Ansvarlighet
Entreprenørskap
Lagånd

Antall ansatte380 fast ansatte + 8600. Totalt ca. 9000 ansatte i Norge

Omsetning i 2019MRD 3,8

Derfor samarbeider viAdecco har vært hovedsamarbeidspartner gjennom mange år, og jobber systematisk sammen med Bergen Næringsråd på ulike områder innen arbeidsliv, mangfold og inkludering.
Vårt samfunnsoppdrag er å få flest mulig mennesker ut i arbeid. Hver dag jobber vi med å matche gode kandidater med svært ulike og spennende oppdrag hos våre kunder. En kandidat skal ikke bare være kompetent, men også passe inn i arbeidsmiljøet for å trives. Da blir alle parter fornøyd, og det er akkurat det vi brenner for!

Gode samarbeiderpartnere bidrar til økt verdiskapning til regionen, samt ressurser og kompetanse, slik at Adecco kan løse sitt samfunnsansvar best mulig.
Vår viktigste oppgave er å lytte og innfri ønsker og krav som våre forbindelser har, enten det er kunder, kandidater, en leverandør eller andre vi samarbeider med.

Vi brenner også for ungdomsrettigheter og ikke minst for å utvikle fantastiske, unge talenter. Gjennom dette arbeidet søker vi å bidra til høy og relevant kompetanse i vår region fremover, slik at vi sammen kan lykkes med å utvikle våre næringer til å skape nye muligheter gjennom innovasjon, nye næringer og markeder, og ikke minst for å kunne nå våre felles bærekraftsmål innen 2030.

Besøk nettsiden vår her