Møt våre hovedsamarbeidspartnere

10.01.2019

Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere er våre nærmeste rådgivere i bransjespørsmål. Partnerne møtes flere ganger i året for å diskutere aktuelle saker og dele kunnskap.

Våre hovedsamarbeidspartnere representerer ulike bransjer og er store virksomheter som har en viktig posisjon i vårt lokale næringsliv. Partnerne har innflytelse på våre prioriterte saker og er svært viktige rådgivere for oss.

Som hovedsamarbeidspartner får bedriftene tilgang til et eget nettverk som møtes flere ganger i året. De har også flere andre fordeler, blant annet:

  • Økt synlighet og logoprofilering

  • Mulighet for å arrangere temamøter for medlemmene våre

  • Friplasser på Årskonferansen og Årsmiddagen

  • Publisering av nyheter på et eget område på vår nettside

  • Tilgang til deltakelse i ressursgrupper og andre relevante fora


På disse sidene kan du bli bedre kjent med hvem hovedsamarbeidspartnerne våre er. Her finner du både bedriftsinformasjon, nyheter og videoer.

Ønsker du å vite mer om hva det innebærer å være partner, kan du kontakte næringspolitisk rådgiver Stig Ryland:

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)