Transport

01.01.0001

Presentasjon av ressursgruppe Transport sine toppsaker februar 2017

Næringslivet i Bergen står årlig i kø for 5 milliarder kroner. Det er da naturlig at våre medlemmer har rangert transport og infrastruktur som den viktigste næringspolitiske saken. Regionen skal vokse med 160.000 mennesker i løpet av de neste 30 år, og denne utfordringen må løses for at regionen skal utvikle seg.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Transport?

Ressursgruppe Transport har utarbeidet en egen Transportplan 2015-2030 med lokale, regionale og nasjonale transportmål.  Gruppens viktigste arbeid er å arbeide for at målene i planen oppnås.

Ressursgruppe Transport arbeider derfor et langsiktig perspektiv for å bidra til at Bergensregionen opparbeider tjenlig infrastruktur i samsvar med næringslivets og regiones behov.

I 2016 utarbeidet gruppen et eget veikart for fossilfri transport i Bergen, som viser at næringslivets transporter kan være fossilfrie i 2025.Ressursgruppemedlemmer:

Roger Harkestad - leder
Adm. direktør
Tide

Øystein Skaar
Operativ sjef Bergen Flesland
Avinor

 

Gry Mirian Olsen
CEO
Keolis Norge AS

Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør
Norled

 

Per Atle Ådland
Prosjektleder
NLF/Bring

Jan Valeur
Adm.direktør
Bergen Taxi

 

Jan Arne Kragset
Prosjektsjef
Rom Eiendom

Gerdt Meyer
Direktør
Kuehne + NagelLars Chr. Stendal
Strategi- og regiondirektør
Jernbanedirektoratet

Johnny Breivik
Havnedirektør 
Bergen Havn

 

Sigrid Lise Nonås
Associate Professor 
NHH

 

 

 

Roger  Harkestad
Roger Harkestad
Ressursgruppeleder

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511