Transport

29.05.2017

God infrastruktur er avgjørende for at næringslivet skal fungere, og fremkommelighet er sak nummer en for at næringslivet skal være konkurransedyktig. Ressursgruppen jobber for gode transportmuligheter og attraktive kollektivtilbud på vei, bane, sjø og i luft.

VÅRE MÅL

 • Innfri selvpålagte mål i «veikart for grønn transport» gjennom transformasjon til bærekraftige transportløsninger

 • Etablere transportløsninger som gir Vestlandet konkurranselikhet

 • Gode kollektivnett og gode sømløse transportløsninger

 • Velfungerende pendlerregioner rundt Bergen

 • 4-felts hovedveier langs Vestlandet og øst-vest

VIKTIGSTE SAKER I 2019

 • Påtrykk for å få oppmerksomhet om regionens store veiprosjekter for å sikre midler i våre prosjekter som allerede er med i Nasjonal Transportplan (NTP).

 • Pådriver for omstilling til utslippsfri transport innen næring, buss, ferger og hurtigbåter

 • Fått «blå bybane» på agendaen med båtruter i Bergen og flere hurtigbåttilbud

 • Byvekstavtalen, med fokus på full utbygging av Bybanen og økt kollektivsatsing i fylket

VIKTIGE SAKER I 2020

 • Det er Vestlandets tur nå: Arbeid inn mot neste NTP for å sikre midler til regionens prosjekter:

  • E 39 med Bergen-Stavanger, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen

  • E16 Bergen-Voss med vei og Intercity Bergen-Voss

  • Byvekstavtalen

  • Fullføring av Sotrasambandet

  • Få opp en «etterslepsstrategi» for fylkesveier

 • Arrangere Transport- og logistikkdagen i september 2020, med økt fokus på NTP

 • Aktivt arbeid for å få opp prøveområder for veiprising

Ressursgruppe Transport har utarbeidet en egen Transportplan 2015-2030 med lokale, regionale og nasjonale transportmål.  Gruppens viktigste arbeid er å arbeide for at målene i planen oppnås.

I 2016 utarbeidet gruppen et eget veikart for fossilfri transport i Bergen, som viser at næringslivets transporter kan være fossilfrie i 2025. Målene her er overoppfylt. 

Ressursgruppemedlemmer

Roger Harkestad - leder
Adm. direktør
Tide

Øystein Skaar
Operativ sjef Bergen Flesland
Avinor

 

Gry Mirian Olsen
CEO
Keolis Norge AS

Lars Jacob Engelsen
Viseadm. direktør
Norled

 

Adelheid Nes
Adm.direktør
Bybanen AS

Jan Valeur
Adm.direktør
Bergen Taxi

 

Rune Bjørhovd
HR direktør Norge
Kuehne+Nagel

Gerdt Meyer
Direktør
Green CarrierThomas Potter
Senior Transport Ingeniør
Norconsult

Johnny Breivik
Havnedirektør 
Bergen Havn

 

Sigrid Lise Nonås
Associate Professor 
NHH

Yngvil Henanger Woxen
Prosjektleder 
Logistikkforeningen/Bring

 

Per Atle Ådland
Prosjektleder
NLF/Bring

Hilde Magnusson
Daglig leder
Forum Nye Bergensbanen

 

Atle Kvamme
Administrasjonskontakt
Bergen Næringsråd

 

Yvonne Torgersen Hetlevik
Direktør
Vygruppen AS, Region Vest

 

 

Roger Harkestad
Roger Harkestad
Ressursgruppeleder

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511