Ressursgruppe Student

21.02.2019

Ressursgruppe Student har som visjon å knytte studenter og næringslivet i Bergensregionen tettere sammen. Dette ønsker ressursgruppen å arbeide med gjennom å synliggjøre næringslivet og arbeidsmulighetene i regionen, samt lettere koble arbeidsgivere og studentene ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene sammen.

Ressursgruppen består av studenter fra sentrale studentorganisasjoner i Bergen, og har tilknytting til Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og Høyskolen på Vestlandet.

Ressursgruppens hovedsaker har vært praksis i utdanning, opprette flere sommerjobber og oppfordre næringsliv og det offentlige til å ha flere traineer.

Ressursgruppemedlemmer

Hanne Pedersen - leder
Tid. Springbrettet
Høgskulen på Vestlandet


Jógvan Helge Gardar
Studentersamfunnet
Universitetet i Bergen

Anette Arneberg
Velferdstinget Vest

Brage Færøy
Næringsutvalget ved BI
Handelshøyskolen BI Bergen

Silje Skogli
Karrieredagen ved HVL
Høgskulen på Vestlandet

Steinar Litland
Næringslivsutvalget, Springbrettet
Handelshøyskolen BI Bergen

Sandra Krumsvik
Studentparlamentet
Universitetet i Bergen

Ane Sandvik Arnestad
Det akademiske kvarter
Universitetet i Bergen

Lise-May Sæle
Norges Handelshøyskoles 
Studentforening
NHH

Magnus Nordal Røtnes
Tidl. studentpraktikant
Universitetet i Bergen

Jakop Kjellstad
Tidl. studentpraktikant
Universitetet i Bergen

Saqlain Butt Grewal
Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen

 

 

 

 

 
Hanne  Pedersen
Hanne Pedersen
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 986 97 869
Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011