Ressursgruppe Student

21.02.2019

Ressursgruppe Student har som visjon å knytte studenter og næringslivet i Bergensregionen tettere sammen. Dette ønsker ressursgruppen å arbeide med gjennom å synliggjøre næringslivet og arbeidsmulighetene i regionen, samt lettere koble arbeidsgivere og studentene ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene sammen.

Ressursgruppen består av 18 studenter fra Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Høyskolen på Vestlandet, samt en rekke næringsutvalg, student- og linjeorganisasjoner som Studentersamfunnet i Bergen, Det akademiske kvarter, Studentparlamentet, Velferdstinget og Springbrettet. Utskiftning av ressursgruppen medlemmer utnevnes av den som går av. Ettersom ressursgruppen er i etableringsfasen ønsker medlemmene å møtes månedlig.

Hovedsakene gruppen ønsker å arbeide med fremover er mer praksis i utdanningsløpene på samtlige utdanningsinstitusjoner, etablere et større marked for sommerjobber for studenter i Bergen og omegn, samt arbeide for at det regionale næringslivet skal synliggjøre seg i høyere grad blant nyutdannede.

Ressursgruppemedlemmer

Hanne Pedersen - leder
Springbrettet
Høgskulen på Vestlandet

Jógvan Helge Gardar
Studentersamfunnet
Universitetet i Bergen

Anette Arneberg
Velferdstinget Vest

Brage Færøy
Næringsutvalget ved BI
BI

Silje Skogli
Karrieredagen ved HVL
Høgskulen på Vestlandet

Steinar Litland
Næringsutvalget ved BI
BI

Sandra Krumsvik
Studentparlamentet
Universitetet i Bergen

Ane Sandvik Arnestad
Det akademiske kvarter
Universitetet i Bergen

Lise-May Sæle
Norges Handelshøyskoles 
Studentforening
NHH

Magnus Nordal Røtnes
Tidl. studentpraktikant
Universitetet i Bergen

Jakop Kjellstad
Tidl. studentpraktikant
Universitetet i Bergen

 

Iver N. Belle-Ramos
Bergen Næringsråd
Administrasjonskontakt

Vegard L. Kolnes
Bergen Næringsråd
Administrasjonskontakt 

 

 

 
Hanne  Pedersen
Hanne Pedersen
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 986 97 869
Iver  Neptali Belle-Ramos
Iver Neptali Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver og prosjektleder Bergen Opportunity

chat_bubble_outline + 47 476 82 011
Vegard  Kolnes
Vegard Kolnes
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 464 16 612