Strategiske rådgivere

23.05.2017

Ressursgruppe Strategiske rådgivere inkluderer medarbeidere fra advokatfirma, revisjon og management consulting. Disse bransjene er og skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet.

Ressursgruppen skal styrke de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling.

Viktigste saker i 2020

  • Sikre mangfold i bransjen og særlig i ledende posisjoner

  • Gjennomføre mentorprogrammet for unge kvinner i bransjen. Programmet har som mål å beholde flere kvinner i bransjen, og på sikt øke antall kvinner som partnere eller i andre ledende stillinger. 42 kvinner har fått plass i mentorprogrammet til nå. Samtlige av dem som har deltatt i programmet jobber fortsatt hos samme arbeidsgiver

  • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet

  • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om innhold og relevans i utdanningen

Fokusområder 2021

  • FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

  • Sikre en god avslutning av tredje kull i mentorprogrammet. 14 kvinnelige menteer kobles med en mentor som innehar en ledende posisjon i bransjen

  • Starte opp fjerde kull i mentorprogrammet

  • Samarbeide med ressursgruppe student 

Ressursgruppemedlemmer

Merete Skage- ressursgruppeleder
Partner
EY

Anfinn Fardal
Partner
KPMG

Nina Sandnes
Partner
Kluge

Jan J Greve
Partner
Advokatfirmaet Thommessen

Camilla Madsen
Partner
Harris

Jon-Osvald Harila
Partner
Deloitte

Heidi Skuterud
COO
Wikborg Rein

Torkel Hope
Partner
Schjødt

Kristine Hesjedal Twomey 
Senior manager
PwC

Harald Alfsen
Advokat/Managing Partner
Stiegler Advokatfirma AS  

Jan Petter Abelsen
Partner
Karabin 

Merete   Skage
Merete Skage
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 982 06 499
Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 483 13 338