Marin

23.05.2017

Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe marin februar 2017

Den marine klyngen er svært sterk på Vestlandet. I vår region har vi blant annet hovedkontorene til verdens to største lakseprodusenter samt landets største fiskerikommuner. Bergen er i tillegg et senter for ledende marine forsknings- og forvaltningsmiljø. Samlet gjør dette Bergen til en global sjømathovedstad. Ressursgruppe Marin har som mål å arbeide for å befeste og utvikle denne posisjonen.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Marin?


Ressursgruppe Marin omfatter aktører fra havbruk, fiskeri, forsking, rådgivning og finansiering.

Ressursgruppen vil bidra til økt samspill mellom FoU-miljø, forvaltning og bedrifter og gi faglige næringspolitiske innspil for en bærekraftig utvikling av marin næring.

Kommunikasjonsstrategi, tilstedeværelse, synliggjøring

  • Felles høringsuttalelser og utspill der det lar seg gjøre og er hensiktsmessig.

  • Tale næringens sak eller tilrettelegge for og bidrar til at andre repr. for næringen blir hørt

  • Løfte og fremme marin næring i offentligheten

  • Jobbe for å fremme «Havbyen Bergen» og «Bergen - verdens sjømathovedstad"

Marin klynge

  • Arbeide for å utvikle og fremme Marin klynge i regionen gjennom styrking og muliggjøring av fellesprosjekter mellom forskning og næring.

  • Arbeide for å sikre samlokalisering av marine forskningsmiljøer i Bergen.

  • Styrke og fremme kommersialisering av den forvaltningsmessige forskningskompetansen i Bergen.

Biomarin fremtid

  • Bidra til å løfte frem og synliggjøre fremtidsmulighetene innenfor biomarin næring og kobling til medisinsk forskning.

 

Ressursgruppemedlemmer:


Anders M. Gjendemsjø - ressursgruppeleder
Nasjonal leder for fiskeri og havbrukssektoren
Deloitte

Jarl Giske
Marin dekan
Universitetet i Bergen

Søren Martens
Adm. direktør
Fish Pool ASA

Tanja Hoel
Daglig leder
NCE Seafood Innovation Cluster

Tore Alfheim
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Hans Kleivdal
Forskningsdirektør
Uni Research Miljø

Anette Aase
Kommunikasjonsdirektør
Fiskeridirektoratet

Krister Hoaas
Samfunnskontakt
Lerøy Seafood AS

Torben Foss
Advokat
PwC

Kristine Gramstad Wedler
Kommunikasjonsdirektør
Marine Harvest

Hanne Dankertsen
Kommunikasjonsdirektør
Gargill Aqua Nutrition

Jens Victor Sele
First Vice President, Bergen
Nordea

 

Carl Johan A. Sandberg
Group Quality Manager
Ocean Quality/YoungFish

Marie Hauge
Fung. kommunikasjonsdirektør
Havforskningsinstituttet

Liv Solveig Olafsson
Sektoransvarlig Havbrukstjenester
DNV GL

 

Anders   Gjendemsjø
Anders Gjendemsjø
Ressursgruppeleder

Espen  Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600