Mangfold og inkludering

13.10.2021

Ressursgruppen skal bidra til at arbeidsgivere i Bergensregionen oppnår konkurransefortrinn igjennom mangfold og inkludering.

Mange ressurser blir i dag stående utenfor arbeidslivet eller i stillinger de er overkvalifisert for, spesielt personer med innvandrerbakgrunn. Ved å skape gode møteplasser og synliggjøre verdien av mangfold, skal gruppen bidra til arbeidsgivere får tilført kompetanse, samtidig som flere får utnyttet ressursene sine.

Gruppens målsetning er å bryte ned barrierer og gjøre Bergen til Norges mest inkluderende by. 

VIKTIGE SAKER I 2021

  • Fremme verdien av mangfold i næringsliv, det offentlige og frivillige.

  • Få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn. Bergen Opportunity er et nytt mentorprogram i samarbeid NAV Vestland, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

  • Koble næringsliv med internasjonale kandidater med høy kompetanse. Internasjonalt karrieretorg ble avholdt for 11. gang i 2019 med over 500 personer til stede.

  • Etablere en inkluderingspris for å løfte frem virksomheter som gjør et fremragende arbeid med mangfold og inkludering.

 ____________________________________________________

Høringsuttalelser

30.04.18, Høringsuttale om "Plan for inkludering og mangfold 2018, Bergen kommune"

____________________________________________________

Ressursgruppemedlemmer

Vasan Singaravel - ressursgruppeleder
Avdelingsleder
Haraldsplass Diakonale sykehus

Anne Lorgen Riise
Konserndirektør HR
Mowi

Tone Polden Lunde
Diversity Manager
TechnipFMC

Kathleen O. Mathisen
Global Direktør HR og Internkommunikasjon
Grieg Seafood ASA

Irene Kinunda
Konsulent
Fargespill / Bergen kommune

Anne-Marit Presterud
Direktør
Etat for inkludering, Bergen Kommune

Siri Bremnes
Leder Finance & Office
Adecco

Leila Rezzouk
Grunnlegger
Papillon

Anders Nyland
Direktør
Bergen reiselivslag

Bjarte Hysing-Olsen
Assisterende fylkesdirektør
NAV Vestland

   
Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011