Mangfold og inkludering

19.05.2017

Ressursgruppen skal bidra til å skape et inkluderende næringsliv igjennom å belyse fordelene, og utfordre negative oppfatninger, av mangfold.  Gruppen ble gjenopprettet i 2016 i forbindelse med den økte bosetningen av flyktninger. Inkludering av flyktninger i arbeidslivet er fortsatt et hovedfokus, i tillegg til å få flere innvandrere i relevant arbeid og flere kvinner i lederposisjoner.

Gruppens målsetning er å bryte ned barrierer for personer med mangfoldig bakgrunn og gjøre Bergen til Norges beste by på inkludering.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Mangfold og inkludering?

____________________________________________________

Høringsuttalelser

30.04.18, Høringsuttale om "Plan for inkludering og mangfold 2018, Bergen kommune"

____________________________________________________

Internasjonalt Karrieretorg

I løpet av et år gjennomfører Ressursgruppen flere arrangementer hvor mangfold og inkludering settes på agendaen. 
Men størst, og kanskje aller viktigst, er Internasjonalt Karrieretorg. Dette arrangementet har som hovedmål å koble næringsliv med internasjonale kandidater med fagutdanning, bachelor, master eller phd-grad. 

Vår region etterspør talenter, kompetanse og økt innovasjonskraft. Da er det et stort sløseri at vi har mange med høy utdanning, flerkulturell kompetanse og språkkunskap som ikke får bidra med dette i næringslivet og offentlig virksomhet. Større mangfold, åpenhet for ny kunnskap og nysgjerrighet på annen erfaringsbakgrunn, styrker oss og øker vår innovasjonskraft. Derfor arrangerte vi i 2018 karrieretorget for 10. gang. 

Her kan du se en film om hvordan høyt utdannede innvandrere opplever det norske arbeidslivet. 

Omtale12.02.2018:   Ansett Mohammed og Fatima!
05.04.18:      10 år med Internasjonalt Karrieretorg

Hvordan foregår Internasjonalt Karrieretorg? Ta en titt her

_____________________________________________________________________________________________

Ressursgruppemedlemmer:

Elin Sarai - ressursgruppeleder
Partner
EY

Anne Lorgen Riise
Konserndirektør HR
Mowi

Dag Jarle Aksnes
Direktør
NCE Tourism

Kathleen O. Mathisen
Global Direktør HR og Internkommunikasjon
Grieg Seafood ASA

Irene Kinunda
Konsulent
Fargespill / Bergen kommune

Anne-Marit Presterud
Direktør
Etat for inkludering, Bergen Kommune

Siri Bremnes
Leder Finance & Office
Adecco

Lubna Jaffery
Seniorrådgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Anders Nyland
Direktør
Bergen reiselivslag

Vasan Singaravel
Prosjektleder 
Clariant Oil Services Scandinavia

Arild Remme
Regionaldirektør
REMA 1000

Irene Philipps
Direktør forretningsprosesser
Disruptive Technologies

 

Elin  Sarai
Elin Sarai
Advokat og partner i EY advokatfirma

Iver  Neptali Belle-Ramos
Iver Neptali Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011