Kultur og opplevelser

23.05.2017

Helt siden Ole Bull ble Norges første internasjonale musikkstjerne har kulturbyen Bergen vokst og satt sitt preg på det kulturelle verdenskartet. Musikk, film, kunst, dans, teater og design er viktige næringer for Bergensregionen. Ressursgruppe Kultur og opplevelser arbeider for at byen og regionen skal få de beste vilkår når det gjelder verdiskaping, kompetanse, attraktivitet og utvikling. 

Kultur- og opplevelsesnæringene er en viktig ressurs for byen og regionen. I tillegg til næringens egenverdi og den direkte sysselsettingen, medvirker kultur og opplevelse til å gjøre Bergensregionen til et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke.

Gruppen omfatter aktører fra kultur- og opplevelsesbedrifter, annet næringsliv, etablerte kulturinstitusjoner og forskningsmiljø.

Ressursgruppen setter dagsorden som skal fremme kultur- og opplevelsesnæringene og øke samhandling mellom disse og annet næringsliv. Målsetningen er å videreutvikle Bergensregionen slik at det blir et attraktivt område der en kan drive virksomhet innen kultur og opplevelser.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Ivar Chelsom Vogt - leder
USF Verftet

Charlotte Spurkeland
Kultur Vest

Sølvi Rolland
Ole Bull Huset

Vegard Moberg
BRAK

Frank Nes
Bergen Live

Per Mygland
Made Management

Maria Ekerhovd
Mer Film

Audun Hasti
EGD / Harmonien

Helge Thorbjørnsen
Sixty

 

 

 

Ivar Chelsom  Vogt
Ivar Chelsom Vogt
Ressursgruppeleder

Ole Reinert  Berg-Olsen
Ole Reinert Berg-Olsen
Medie- og kommunikasjonsrådgiver

chat_bubble_outline +47 995 65 996