Kultur og kreativ næring

23.05.2017

De kreative næringene er i en unik posisjon i forhold til å skape og opprettholde en attraktiv by og region. Kultur og kreativ næring trives i urbane miljøer og er verdiskapende. For å tiltrekke og beholde kompetanse i Bergen er man avhengig av å ha en levende by som våger å tenke nytt og som kan overraske.

Ressursgruppe Kultur og kreativ næring omfatter aktører fra musikk, film, design, multimedia, dans, teater, billedkunst, museum, event, spill m.m. Særlig innen musikk har Bergen markert seg på verdenskartet, og dette baner vei for videre utvikling av Bergen som kulturby.

Ressursgruppe Kultur og kreativ næring har knyttet til seg bærekraftsmål nummer 11 – bærekraftige byer og samfunn.

FOKUSOMRÅDER I 2020

 • Jubileumsåret - Bergen 950 og Bergen Næringsråd 175 år og delegasjonsreisen til Kina. 

 • Løfte og synliggjøre kreative næringer i Bergen

 • Regionsreformen

 • Kartlegging - ny ringvirkningsanalyse?

 • Fortsette satsing av bachelorprogrammet "Creative Industries Management".

RG Kultur og kreativ næring har næring innen kulturfeltet som hovedprioritet, men jobber også med kulturpolitiske spørsmål. 

FOKUSOMRÅDER I 2019

 • Bergen som attraktiv kulturby.

 • Løfte og synliggjøre kreative næringer i Bergen

 • Arbeide aktivt med etablering av bachelorprogram «Creative Industries»

 • Økt tverrfaglig samhandling.


VIKTIGE SAKER I 2018

 • Tilrettelegge for økt samhandling innad i den kreative bransjen, men også på tvers av bransjer, f.eks ved å koble musikk og finans.

 • Etablere utdanningsmuligheter innen kreative næringer

 • Mer bygningsmasse til kulturelle formål.

 

 

Ressursgruppemedlemmer

Ivar Chelsom Vogt - leder
USF Verftet

Charlotte Spurkeland
Kultur Vest

Sølvi Rolland
Ole Bull Huset

Vegard Moberg
BRAK

Maria Ekerhovd
Mer Film

Hallgeir Isdahl
Made Management

Helge Thorbjørnsen
Sixty

Thomas Due Sivertsen
Turbo Tape Games

Anette Ståløy
Dirtybit

Audun Hasti
EGD 

Sigmund Elias Hom
Vestnorsk Filmkommisjon

 
Ivar Chelsom Vogt
Ivar Chelsom Vogt
Ressursgruppeleder

Ole Reinert Berg-Olsen
Ole Reinert Berg-Olsen
Medie- og kommunikasjonsansvarlig

chat_bubble_outline +47 995 65 996