Internasjonalt

16.05.2017

Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe internasjonal februar 2017

Bergensregionen er en av Norges mest internasjonalt rettede regioner med utstrakt og mangfoldig internasjonal virksomhet innen regionens næringsliv, FoU-miljø, kulturliv og offentlig sektor. En stadig økende globalisering gjør det nødvendig å styrke og utvikle vår posisjon som en ledende internasjonal handelsregion. 

Ressursgruppe Internasjonal skal er en bredt sammensatt gruppe med aktører som alle har stor internasjonal virksomhet, nettverk og samarbeidsavtaler. Gruppen samarbeider også mot andre ressursgrupper med internasjonalt rettet næringsliv.

Årskonferansen 2017Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Internasjonalt?

Gruppen arbeider for å:

  • Bidra til å gjøre regionen attraktiv for internasjonale arbeidstakere

  • Profesjonalisering av mottaksapparat i regionen og tiltrekke internasjonale investorer og interesser

  • Legge til rette for økt internasjonalisering av næringslivet


Ressursgruppemedlemmer:

Peggy Krantz-Underland - leder 
SVP Procurement and Supplier Relations
Equinor

Helge N. Austbø
Vice President Finance
DOF ASA

Annelin Eriksen
Viserektor for globale relasjoner
Universitetet i Bergen

Siv Remøy Vangen
Daglig leder
Maritime Bergen

Torbjørn Torsvik
Direktør, markeds- og forretningsutvikling
PwC

Eli Vassenden
Driftsdirektør
Grieg Star Shipping

Therese Sverdrup
Viserektor for innovasjon og utvikling
Norges Handelshøyskole

Jostein Hole Kobbeltvedt
Leder
Rafto Stiftelsen


Rolf-Andreas Wigand
CEO
Vestdavit

Gøril Selvik
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Anne Jacobsen
CEO
NCE Media

Miao Reinlund
Director of Finance and Investments
Oiid

 

 

Peggy  Krantz-Underland
Peggy Krantz-Underland
CPO i Equinor

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083