Internasjonalt

16.05.2017

Ressursgruppen arbeider for bedre rammebetingelser for internasjonalisering av næringslivet i Bergensregionen.

MÅLSETNINGER I 2020

  • Påvirke myndighetene til å effektivisere virkemiddelapparatet for økt eksport og internasjonalisering.

  • Utvikling av plattform for implementering av FNs prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv.

  • Tiltak som gjør Bergen til en attraktiv og internasjonal region.

VIKTIGSTE SAKER I 2020

  • Ressursgruppen har tatt initiativ til å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan. Dette resulterte i et felles innspill fra Bergen Næringsråd med RG Internasjonal, Energi, Finans og Marin og sammen med de fem næringsklyngene i regionen. I tillegg er det blitt avholdt diskusjonsmøter for hvordan vi skal fremme eksporttiltak i Vestland sammen med fylkeskommunen og Innovasjon Norge Vestland.

  • Arbeidet med utviklingen av en lokal plattform for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er avholdt åtte digitale seminarer og frokostmøter på teamet. Det skal etableres en nettside med artikler og videointervjuer med bedrifter som jobber med menneskerettigheter. Plattformen heter «Future Proof».

  • Ressursgruppen har hatt en målsetning om å identifisere tiltak som gjøre det enklere og bedre for bedrifter å hente nødvendig arbeidstakere fra utlandet. Dette arbeidet har i stor grad blitt utsatt pga. Covid-19.

RESSURSGRUPPEMEDLEMMER

Martin Sylvester-Davik - ressursgruppeleder
Head of Consulting Bergen
KPMG

Siv Remøy Vangen
Daglig leder
Maritime Bergen

Torbjørn Torsvik
Direktør
PwC

Annelin Eriksen
Viserektor for globale relasjoner
UiB 

Gøril Selvik
Daglig leder 
Connect Vest

Rolf Andreas Wigand
Administrerende direktør
VESTDAVIT

Jostein Hole Kobbeltvedt
Daglig leder
RAFTO Stiftelsen

Miao Reinlund 
Director of Finance and Investments
Oiid

Matt Duke
Group CEO
Grieg Star

Stig Clementsen
Senior Vice President HSEQ
DOF

Magdalena Støldal
Trade Finance Sales Manager
DNB

Gro Anita Fonnes Flaten
Prorektor for forsking
HVL

Martin  Sylvester-Davik
Martin Sylvester-Davik
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 954 67 445
Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011

_____________________________________________________________________________________________

Til Bergen fra Hong Kong 

Transportministeren i Hong Kong vil hente inspirasjon fra Bergen for en grønnere skipsfart.