Internasjonalt

16.05.2017

Ressursgruppen arbeider for bedre rammebetingelser for internasjonalisering av næringslivet i Bergensregionen.

VIKTIGSTE SAKER I 2018

  • Innspill til regjeringens arbeid med effektivisering av virkemiddelapparatet for eksport og internasjonalisering.

  • Sikre at International School of Bergen fikk gode lokaler slik at byen er attraktive for internasjonale arbeidstakere.

  • Bidra til mer samarbeid for sikre at menneskerettigheter blir ivaretatt i hele leverandørkjeden.

FOKUSOMRÅDER I 2019

  • Innspill til ytterligere tiltak for effektivisering av virkemiddelapparatet.

  • Bidra til utvikling av program for et internasjonalt ambassadørtreff i Bergen.

  • Vurdere muligheten for å etablere Eksportskolen, et tiltak for å sikre bedre nettverk mellom eksportbedriftene.

Ressursgruppemedlemmer

Peggy Krantz-Underland - leder 
SVP Procurement and Supplier Relations
Equinor

Helge N. Austbø
Vice President Finance
DOF ASA

Annelin Eriksen
Viserektor for globale relasjoner
Universitetet i Bergen

Siv Remøy Vangen
Daglig leder
Maritime Bergen

Torbjørn Torsvik
Direktør, markeds- og forretningsutvikling
PwC

Eli Vassenden
Driftsdirektør
Grieg Star Shipping

Therese Sverdrup
Viserektor for innovasjon og utvikling
Norges Handelshøyskole

Jostein Hole Kobbeltvedt
Leder
Rafto Stiftelsen


Rolf-Andreas Wigand
CEO
Vestdavit

Gøril Selvik
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Anne Jacobsen
CEO
NCE Media

Miao Reinlund
Director of Finance and Investments
Oiid

 

 

Peggy  Krantz-Underland
Peggy Krantz-Underland
CPO i Equinor

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

_____________________________________________________________________________________________

Til Bergen fra Hong Kong 

Transportministeren i Hong Kong vil hente inspirasjon fra Bergen for en grønnere skipsfart.