Helse

29.05.2017

Helse-Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer. Behovet for innovasjon og omstilling er stort dersom helsevesenet skal kunne innfri brukernes behov i framtiden.

Ressursgruppe Helse arbeider for at samspillet mellom offentlige og private aktører skal bli bedre. Vi tror at næringslivet kan bidra med kompetanse som sikrer gode helsetjenester. Vårt utgangspunkt er "Hvilke behov har brukerne, og hvordan løser vi det?".

Helsenæringen er i kraftig vekst og skaper allerede store verdier for Norge. En rapport fra Menon viser at helsenæringen hadde en vekst på 11 prosent og eksporterte for 20 milliarder kroner i 2015. Helse ligger også på topp når det gjelder forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge.

Årskonferansen 2017Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Helse?

Også næringslivet i vår region ser muligheter innen helse. I en kartlegging Bergen Næringsråd gjennomførte i 2016, svarer 44 % av IKT-bedriftene i Hordaland at de jobber med helserelaterte prosjekter, og at helse er en av de viktigste satsingsområdene framover.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Borghild Marie Skadal Midttun - leder
NorEngros Helse

Jonny Klemetsen 
Sonat

Alf Henrik Andreassen
Haukeland Universitetssykehus

Anders Fossøy
Knowit Experience

Kristin Odfjell 
Planet 9 Capital

Nina Langeland 
Universitetet i Bergen

Ingvild Eide Graff 
UNI Research Helse

Linda Sundøy Rykkel 
Haraldsplass Diakonale Sykehus

Lene Lunde
Deloitte

Einar Engtrø
Dips

Alice Kvåle
Høgskulen på Vestlandet

Camilla Strand 
AbleOn

 

Alette Hilton Knudsen
Bergen kommune

Kathrine Bjerga Tøraasen 
Tryg

Kari Øritsland
Bergen Teknologioverføring 

 

 

Borghild Marie  Skadal Midttun
Borghild Marie Skadal Midttun
Ressursgruppeleder

Stig  Ryland
Stig Ryland
Ansvarlig for møtearena/ Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 970 33 249