Handel og service

17.03.2021

VÅR VISJON OG VÅRE MÅL

Ressursgruppe Handel og service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergen gode vekstvilkår. Vår visjon er å bidra til at det skapes en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

  • Vi skal øke bedriftenes kompetanse på digital handel.

  • Vi skal bidra til at Bergen blir en foregangsby innen bærekraftig handel.

  • Vi skal bidra til å styrke næringens rammebetingelser.

VÅRT UTGANGSPUNKT

Handel- og servicenæringen går gjennom store endringer. Digital handel skyter fart, og den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere. Sammen med ny teknologi drives endringene fram av forbrukere som forventer stort utvalg, rask service og gode priser i alle kanaler. Et økende fokus på bærekraft tvinger også fram nye forretningsmodeller. Gjenbruk av varer og reduksjon av plast og matsvinn blir stadig viktigere i forbrukernes bevissthet.

De store globale trendene utfordrer virksomhetene som driver med tradisjonell handel, men lokale rammebetingelser har også stor betydning. Et sterkt og attraktivt Bergen sentrum er viktig for handelen i hele regionen. Bergen sentrum har i dag et godt tilbud innenfor kultur, servering og overnatting, men handelen blør. Hver fjerde butikk har forsvunnet fra sentrum siden 2010.

VIKTIGSTE SAKER I 2020

  • Innspill til regjeringens krisepakker i forbindelse med covid-19.

  • Aktuelle temaer i BN Live om næringens utfordringer som følge av covid-19.

  • Næringspolitiske møter i samarbeid med Bergen Sentrum og Visit Bergen. Temaer: «Bergen sentrum, hva nå?» og «Et bærekraftig reiseliv».

  • Kompetanseheving gjennom møteserien «Digital Handel» i samarbeid med Bergen kommune, Schibsted Norge, Virke, Connect Vest og Bergen Sentrum. Tre samlinger ble gjennomført om høsten.

  • Ny strategi for ressursgruppens arbeid for 2021-2023.

 

ANDRE FOKUSOMRÅDER

Kompetanseheving gjennom lederprogrammet «God Butikk»
Ressursgruppen har satt sammen et program som består av sju samlinger, og som henvender seg til ferske butikkledere.

Regjeringens avgiftspolitikk
Sukkeravgiften og momsfritaket på utenlandske nettvarer rammer også Vestlandet hardt.

Dialogmøter med byrådene for byutvikling og klima, kultur og næring
Tematikk: Handelsnæringens rammevilkår og vekstmuligheter i Bergensregionen.

Nye forretningsmodeller i varehandelen.
Digitalisering og ny teknologi snur bransjen på hodet og utfordrer i særlig grad de fysiske butikkene.

Økt rekruttering til yrkesfagene
Gruppen har samarbeidet med både Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Adecco om dette temaet.

En bærekraftig varehandel
Store globale trender tvinger bransjen til å ta større samfunnsansvar. Morgendagens vinnere er de som lykkes med å integrere FNs bærekraftsmål i sine strategier

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

VIDEOGALLERI

WEBINARER

Ressursgruppemedlemmer

Marvel Skreien Stigen - ressursgruppeleder
Isbjørn Is

Steinar Kristoffersen
Bergen Sentrum

Thomas Sandland
Sandland Holding

Elisabeth Arnfinsen Seim
BI Bergen

Mette Gro Skaugvold
Handelsbanken

Peter Kolderup Greve
Virke

Øystein Kahrs
Parelius

Tone Haugland
Zurhaar & Rubb 

Gunnar Nilsen
Schibsted Norge

Peder Karlsson
BDO

Synnøve Aksdal
Aksdal i Muren

Brede Birkeland
Platou Sport 

Kjetil Langsæter
Frydenbø - Polestar Norge 

Patrick Dahl
Digitroll