Fornybar

18.05.2017

Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe fornybar energi februar 2017

Vestlandet er ledende innenfor vannkraft og arbeider for å styrke sin posisjon som landets fornybare region. Gjennom verdensledende forskningsmiljø og flere tiår med offshoreerfaring har regionen et unikt utgangspunkt for å klare nettopp det. Ressursgruppe Fornybar Energi arbeider for å tilrettelegge for fornybar energi og skape nye forretningsmuligheter for næringslivet i vår region.

Årskonferansen 2017: Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Fornybar?


Det næringspolitiske arbeidet tar utgangspunkt i verdikjeden produksjon – distribusjon – bruk av energi, samt ulike synliggjøringstiltak for å profilere Bergen som Norges fornybare hovedstad. De viktigste næringspolitiske sakene er å sikre nødvendige rammebetingelser for utvikling av havvindklyngen i regionen og et tilstrekkelig distribusjonsnett for el-energi.


Ressursgruppen representerer både vann- og vindkraftprodusenter, kombinert med erfaring fra forskning, innovasjon og vertskapskommuner for energiproduksjon.
 

På det fornybare området arbeider vi for:

  • Utvikling av offshore vind i Norge

  • Bidra til utvikling av geotermisk energi

  • Aktivitet som bruker strøm på i stedet for fossil energi

  • Fornybar kompetanse – og videreutvikling av denne

  • Synliggjøring av Vestlandet fornybare muligheter

 

Ressursgruppemedlemmer:

Ingrid Von Streng Velken - ressursgruppeleder
Direktør innovasjon og utvikling
BKK

Gudmund Per Olsen
Leder R&D
Statoil

Geir Anton Johansen
Dekan
Høgskolen på Vestlandet

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder
Norsk Klimastiftelse 

Stian Anfinsen
Avdelingsleder
CMR

Ivar Singstad
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge

Vegard Frihammer
Daglig leder
Greenstat

Erik Lossius
Seksjonsleder
DNB

Asle Lygre
Daglig leder
ArenaNOW / Idevekst

 

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør
UiB

Ingrid  Von Streng Velken
Ingrid Von Streng Velken
Ressursgruppeleder

Johannes  Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 902 67 083