Finans

18.05.2017

Bergen er en sterk finansby med et bredt spekter av solide finansselskaper. I ressursgruppe finans er regionens banker, skade- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer representert.

Ressursgruppe Finans arbeider med saker som er viktig for finansnæringen og har som mål å få synspunktene sine kjent hos politiske myndigheter. Det er også et mål å synliggjøre finansmiljøet i Bergen nasjonalt og i regionen for å gjøre Bergen til en attraktiv region for ansatte og for bedrifter med virksomhet på finanssektoren.

Ressursgruppen gjennomfører også arrangementer med fokus på finansmarkeder, finanssektoren og virksomheter i regionen som man kan investere i. Møter og arrangementer avholdes i regi av Bergen Næringsråd, ofte i samarbeid med finansbedrifter eller organisasjoner med spesielle oppgaver og kompetanse knyttet til finanssektoren.

Viktige saker Ressursgruppe Finans har i 2018 jobbet med kapitaltilgangsrapporten, der Aksel Mjøs har ledet et regjeringsoppnevnt utvalg. I samarbeid med BAN Bergen og Connect Vest etablerte Bergen Næringsråd fire arbeidsstrømmer for å kunne skrive et fyldig høringssvar på rapporten. Flere av ressursgruppens medlemmer var involvert i dette.

Høringsinnspillet vårt er tydelig kommunisert i mange sammenhenger, blant annet på NHHs høringskonferanse med næringsministeren til stede, på vårt faste møte med Hordalandsbenken på Stortinget og på møte med Finansforbundet på Vestlandet. Flere av tiltakene i rapporten er innført, noen ligger til behandling mens andre ikke er vurdert. Ressursgruppe finans vil følge dette videre i 2019 da det er åpenbare forbedringer for å sikre bedre kapitaltilgang for selskaper særlig i venture-fasen.

Ressursgruppe finans har satt bærekraft på agendaen i 2018. Finansbransjen ønsker å bidra til en bærekraft fremtid, og kan gjøre dette gjennom investeringer, utlån og forsikringer. Dette er en global trend som vil forsterkes i årene som kommer, og finansbransjen i regionen bør ta offensive grep. Bærekraft vil bli et sentralt tema for ressursgruppen i 2019.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Katrine Trovik - leder
Plassjef Bergen 
DNB 

Frank Johannessen
Konserndirektør
Sparebanken Vest

Lisbet Nærø
Adm. direktør
Fana Sparebank

Hogne I. Tyssøy
Partner og porteføljeforvalter
Holberg Fondene

Charlotte Wallem Rakner
Leder
PwC

Tor Sydnes
Investeringsdirektør
Gabler

Svein Rune Jordheim
Leder
DNB Markets

Magny Øvrebø
Admistrerende direktør 
HolbergFondene

Erik M. Throndsen
Regiondirektør
Sparebank 1 SR-Bank

Daniel Rygg
Investeringsdirektør
Argentum

Aksel Mjøs
Førsteamanuensis
NHH

 

 

Maria Helsengreen   
Partner og daglig leder
EY 

Katrine  Trovik
Katrine Trovik
Divisjonsdirektør, DNB

Geir  Mikalsen
Geir Mikalsen
Markeds- og kommunikasjonssjef

chat_bubble_outline +47 906 20 851

Videogalleri