Finans

03.03.2021

Bergen er en sterk finansby med et bredt spekter av solide finansselskaper. I ressursgruppe finans er regionens banker, skade- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer representert.

Ressursgruppen har en strategi som peker på noen prioriterte felt:

- vi skal jobbe for å styrke en fremtidsrettet og mangfoldig finansbransje i regionen.
- vi skal bidra til å tilrettelegge for konkurransedyktig finansiering og gode rammebetingelser for bedrifter på Vestlandet.
- vi skal være en støttespiller for vekstkapital og kapitaltilgang for bærekraftige næringer.
- vi skal bidra til å drive frem attraktive arbeidsplasser og støtte opp under nye initiativ i regionen.
- vi skal engasjere oss næringspolitisk i saker der det er naturlig for oss å søke innflytelse.
- vi skal inspirere og styrke samarbeidet mellom finansaktørene i regionen.

Katrine  Trovik
Katrine Trovik
Styreleder

Anri Håvard  Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740

Viktige saker 

Ressursgruppe Finans har i 2020 hatt syv interne møter. Som en konsekvens av koronapandemien, ble fire av disse avviklet digitalt. Frekvensen har, av samme årsak, ikke vært like høy på eksterne arrangementer. Noen planlagte møter og konferanser ble avlyst, andre ble gjennomført digitalt i stedet.

Ressursgruppen har gjennom året invitert flere gjester til sine ordinære møter.

Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor, var gjest i oktobermøtet. Hans presentasjon og diskusjonen med ressursgruppen viser at behovet for omstilling i norsk næringsliv ikke kan undervurderes. Den fremste årsaken er det grønne skiftet, men prosessen eskaleres som en følge av Covid-19.

I desembermøtet ble det samme perspektivet understreket av et bredt sammensatt team fra EYs avdelinger i Brüssel, Oslo og Bergen. EUs klassifiseringssystem for bærekraft i investeringer, den såkalte taksonomien, er alt i ferd med å definere begrensninger og muligheter for norske bedrifter. Det var også EY som utarbeidet analysen Vestlandsscenarioer 2020 på vegne av Vestland fylkeskommune. Denne flagget også tydelig behovet for omstilling og vil være et fundament for viktige diskusjoner i 2021.

Ressursgruppen har også hatt besøk av Nicholas Nord Drange fra Future-Proof, et samarbeidsprosjekt om bærekraft og menneskerettigheter initiert av Rafto-stiftelsen og Bergen Næringsråd. UNGP – FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – var også tema i et digitalt møte som ble arrangert for bedrifter i finansnæringen i oktober.

2020 ble som vanlig innledet med et åpent og svært godt besøkt medlemsmøte om finansielle utsikter.

Ressursgruppe Finans deltok på møtet mellom Bergen Næringsråd og Hordalandsbenken på Stortinget i januar, der behovet for vekstkapital var blant diskusjonstemaene.

I mars inviterte ressursgruppen til et åpent møte om sustainable finance, en kartlegging utført av masterstudenter ved NHH. Under ledelse av Aksel Mjøs, har studentene sett nærmere på finansaktørers bærekraftarbeid. Høsten 2020 ble en kartlegging utført på nytt. Denne gangen deltok hele 165 studenter i kartleggingen av 33 finansbedrifter i Bergensregionen. Resultatene vil bli presentert våren 2021.

Hordaland på Børs har etter fylkessammenslåingen skiftet navn til Vestland på Børs. I august var det ikke mulig å gjennomføre dette som en fysisk konferanse, men sendingen fra et TV-studio i Media City Bergen ble sett av svært mange.

Møtet med sentralbanksjef Øystein Olsen i november måtte også utsettes. I påvente av at han besøker Bergen tidlig i 2021, ble ressursgruppen invitert til et digitalt foredrag like før jul i stedet.

Ved inngangen av 2021 er det fortsatt høyt prioritert å følge pandemiens konsekvenser i markedene. Ressursgruppen vil følge nøye med på om bruken av offentlige virkemidler og krisepakker når frem til mottakere og segmenter som trenger det mest. Behovet for omstilling vil også prege året – og ressursgruppens prioriteringer. Overgangen fra fossil til fornybar energi, sammen med EUs taksonomi, skaper store utfordringer og muligheter for næringslivet på Vestlandet. Derfor er det også enda viktigere enn før at tilstrekkelig kapital er tilgjengelig for oppstartbedrifter og virksomheter som skal vokse inn i en bærekraftig fremtid.

Den nærmeste tiden planlegges en ny kartlegging av finansbransjen i Bergensregionen. Ressursgruppe Finans ønsker også å styrke kontakten og samarbeidet med NCE Finance Innovation og Young Finance i året som kommer.020 måtte prioritere innsatsen i forhold til mange relevante problemstillinger.

Videogalleri

Vestland på Børs 2020

Finansbransjen tar grep om bærekraft

Ressursgruppemedlemmer

Katrine Trovik - leder
Selvstendig næringsdrivende og
styrets nestleder i Bergen Næringsråd 

Frank Johannessen
Konserndirektør
Sparebanken Vest

Marianne Wik Sætre
Regionbanksjef SME Vestlandet/Plassjef Bergen
DNB

Lisbet Nærø
Adm. direktør
Fana Sparebank

Erik M. Throndsen
Regiondirektør
Sparebank 1 SR-Bank

Nina Remøy Wiik
Head of Business Banking
Nordea

Svein Rune Jordheim
Leder
DNB Markets

Marita Haugen
Managing Director/ Head of Global Sourcing
Nordea Investment Management

Tor Sydnes
Investeringsdirektør
Gabler

Magny Øvrebø
Adm. direktør 
HolbergFondene

Daniel Rygg
Investeringsdirektør
Argentum

Maria Helsengreen   
Partner og daglig leder
EY

Aksel Mjøs
Førsteamanuensis
NHH

Stine Sofie Grindheim
CEO
Dealflow

Kristian Hartvedt Knudsen
Banksjef
Handelsbanken

Tone Hjulstad
Direktør Industri
Tryg