Energi

29.05.2017
Mads Arild Eidem
Mads Arild Eidem
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 920 54 812
Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver (permisjon til 6. desember)

chat_bubble_outline + 47 902 67 083

Energinæringen er den største næringen på Vestlandet, og Bergensregionen er spesielt sterk i leverandørkjeden innen petroleum og innen vannkraftsproduksjon.  Bransjen er regionens største verdiskaper, med Equinor som største aktør og som drifter 50% av aktiviteten på norsk sokkel fra Bergen.

Medlemmene i Ressursgruppe Energi representerer de største og mest toneangivende energiaktørene i regionen som alle arbeider med grønn energiomstilling. 

RESSURSGRUPPENS MÅL

 • Styrke kompetanseoverføringen mellom energiaktørene i regionen

 • Sikre at myndighetene kommer med motkonjunkturtiltak som følge av COVID-19 og oljeprisfall som bidrar til økt kompetanse, aktivitet og sysselsetting i vår region

 • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling

VIKTIGE SAKER I 2020

 • Etablerte undervisningsprogrammet «Energilandet» for ungdomskoler i Bergensregionen. Frem til 1. mars var det besøkt ca. 45 klasser og over 1000 elever. Pga. pandemisituasjonen har prosjektet blitt satt på vent. 
  Prosjektet mottar støtte fra bl.a. Olje- og energidepartementet og nasjonale energiselskaper.

 • Ressursgruppen har jobbet med å løfte frem potensialet for industriutvikling innen havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

  I løpet av året har ressursgruppen levert seks næringspolitiske innspill til regjeringen:
  - Grønn omstillingspakke 2020
  - Revidert nasjonalbudsjett 2020
  - Statsbudsjettet 2021
  - Hydrogenstrategi
  - Energimelding
  - Veikart for hydrogen
   

FOKUSOMRÅDER I 2021

 • Bidra til å sikre nasjonal strategi og investeringsbeslutninger for havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring (CCS)

 • Sikre fremtidig rekruttering til energibransjen ved å videreføre undervisningsprogrammet til «Energilandet»

 • Sikre tettere samarbeid mellom FoU og næringslivet

RESSURSGRUPPEMEDLEMMER

Mads Arild Eidem – ressursgruppeleder 
Site Manager
DNV GL, Bergen

Cecilie Sælen 
Partner
Idevekst Energi

Lars Henrik Hosøy
Manager Business Development
Aibel Bergen

Mona Riis
Manager Operation & Maintenance
Equinor

Benedicte Staalesen Nilsen
Leder samfunnskontakt
BKK

Owe Hagesæther
Daglig leder
GCE Ocean Technology

Linda Litlekalsøy Aase
SVP, Brownfield Modifications & HUC
Aker Solutions

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør
Universitetet i Bergen

Geir Bjørkeli
CEO
Corvus Energy

Gunn Vik
Regional Director Shipyards China/Korea/Singapore
Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Arne Aarvik
Markedssjef
Coast Center Base

Nils-Ottar Antonsen
Leder Institutt for marin- og maskinfag
Høgskolen på Vestlandet

Ingrid Hitland
Adm. direktør
BiR Avfallsenergi AS

Aina Margrethe Berg
Konserndirektør Energi
NORCE

Herlaug Louise Fyhn
Kundeansvarlig Fornybar
DNB

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Daglig leder
Norsk Klimastiftelse

Are Opstad Sæbø
Green Hydrogen Project manager
Greenstat

Arne Thorsen Kolle
Kommersiell sjef
Technology Centre Mongstad (TCM)