Energi

01.01.0001

Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe Energi februar 2017

Energinæringen er regionens største næring. 
Næringen er for tiden under stort press pga lav oljepris og dermed lave investeringer i petroleumssektoren. I kombinasjon med å jobbe for at bedriftene i regionen blir synlig og får oppdrag, arbeides det også med tiltak for å sikre kompetansen i regionen.

Regionen har ca 25.000 arbeidstakere innen olje og gass inklusive leverandørindustrien. Næringens omfang medfører stor ringvirkning for andre næringer, for offentlig virksomhet og for FoU-miljøene i regionen.

Synliggjøring av næringen er gruppens viktigste oppgave. Dette skjer via media og gjennom tiltak for langsiktig rekruttering ved informasjon til skoler og utdanningsinstitusjoner.


Ressursgruppen har følgende prioriterte arbeidsfelter:

  • Synliggjøring av næringen og dens effekt.

  • Styrking av miljøet gjennom å tilføre nye oppdrag og lokaliseringer hit.

  • Sikre kompetanse i regionen under de omstillinger som nå pågår.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Linda Litlekalsøy Aase - ressursgruppeleder
SVP, Brownfield Modifications & HUC
Aker Solutions

Bente Kløve
Lokasjonsleder
Aibel Bergen

Terese Kvinge
Modifikasjonsdirektør
Statoil

Arve Davidsen
Engineering Manager 
KCA Deutag Drilling Norge AS

Owe Hagesæther
Daglig leder
NCE Subsea

Knut Vindenes
Høyskolelektor
Høgskolen på Vestlandet - Mohnsenteret

Kenneth Olsvik
CEO
Metas AS

Gunn Vik
Regional Director Shipyards China/Korea/Singapore 
Intpow/Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Cristian Carter Valdes
Daglig leder
Coast Center Base

Cecilie Sælen
Styremedlem
NPF Bergen 

Thomas Johannessen
Seniorrådgiver
DNB

 

   

 

Linda   Litlekalsøy Aase
Linda Litlekalsøy Aase
Ressursgruppeleder

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 995 16 511