Digitalisering

19.05.2017

Ressursgruppe Digitalisering er et tverrfaglig nettverk bestående av tung og bred erfaring innen teknologi, digitalisering og akademia. Det skal være en arena for utveksling av ideer og læring, og unik kompetansedeling på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utfordringer. Gruppen har som mål å ha en god miks av industriforståelse og akademisk forankring, som er med og styrker samarbeidet innad og mellom næringsliv og akademia.

I gruppen er det høy tillitt og åpenhet mellom medlemmene, med et sterkt engasjement hvor man bidrar med kompetanse og erfaring. Gruppen skal være ambisiøs ved samordnet arbeid for å synliggjøre miljøet for å styrke bransjen i regionen. Ved å se utenfor egen virksomhet, og finne fellesnevnere og samhandle med dyktige ledere blir man inspirert til å påvirke samfunn og fremtiden i regionen.

Ressursgruppen skal som et tverrfaglig nettverk treffe ressurspersoner og ressursgrupper over flere bransjer, med fellesmøter og fellesinitiativ. Gruppen skal sikre kontinuitet og mangfold.

I perioden 2021 og 2022 skal ressursgruppen jobbe med følgende viktige tema:

  • å tiltrekke og beholde digital kompetanse i regionen – også internasjonal kompetanse

  • å tette kompetansegapet i næringslivet, ved å identifisere og fylle kompetansegapet med forskjellige tiltak og aktiviteter slik som Digitaliseringsskolen

  • å knytte akademia og næringslivet sterkere sammen ved at forskere og næringslivet kan utvikle gode og relevante undervisningscase og/eller oppdragsforskning

  • å sikre relevante kandidater fra utdanningsløpet ved å blant annet koble studentene tettere på næringslivet gjennom oppgaver og praksisplasser, og synliggjøre bransjen for studentene

  • å synliggjøre konkurransefortrinnet med å ta i bruk ny teknologi i næringslivet

  • å bidra positivt inn til digitaliseringsløftet for SMB bedrifter

  • å løfte frem og kartlegge «Den nye normalen» - hvordan arbeidssituasjonen vil være post-covid 19 i forhold til bruk av digitale verktøy, kontorer, møteplasser, samhandling osv.

  • å løfte frem samarbeidsplattformer på tvers, eksempelvis ved å dra ut klyngesynergier

 

 

 

Ressursgruppemedlemmer

Inge Ådland - ressursgruppeleder
TietoEVRY

Erik Samsonsen
Atea

Anne Hasselgreen
Bouvet

Petter Ole Jakobsen 
Vizrt

Tor-Erik Stakset
Labs Technology & Design AS

Gina Viviann Gjerme 
Capgemini

Anne Jacobsen 
Media City Bergen

Tarjei Heggernes
BI Bergen

Stine Neteland 
Stacc

Rolf Wangsholm
KPMG

Frode Myrdal 
PwC

Kristin Fanebust Hetland
Høgskulen på Vestlandet

Pinar Heggernes
Universitetet i Bergen

Raymond Pettersen 
Knowit

 

 

Inge  Ådland
Inge Ådland
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Anri Håvard  Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740