Digitalisering

19.05.2017

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere med særlig digital kompetanse fra flere bransjer, fra akademia, konsulentmiljøet, offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

VÅRT FOKUSOMRÅDE

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere fra ulike bransjer, akademia, konsulentmiljø, offentlig forvaltning og organisasjonsliv som har spisskompetanse på digitalisering. Kompetanse er et hovedområde for gruppens arbeid. Dette er basert på det store behovet for økt digital kompetanse som finnes både i enkeltbedrifter og i hele regionen. En kartlegging fra 2019 om bedriftenes digitale tilstand danner utgangspunkt for aktiviteter som settes i gang. Kartleggingen viser et stort og bredt kompetansebehov i næringslivet. Det er etterspørsel etter kompetanse i hele verdikjeden, fra programmerere og forretningsutviklere. Det er også behov for økt kompetanse om anvendte teknologier, der kunstig intelligens og big data scorer særlig høyt. Resultatene fra kartleggingen ble presentert for ledelsen ved UiB, NHH, BI og Høyskolen Kristiania, og dialogen med disse har hatt som mål å skape forståelse for næringslivets behov ved utvikling av nye studietilbud og tilpasninger i tilbudene som allerede eksisterer.

Som et resultat av dette ble det i 2020 utviklet to etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med henholdsvis Høyskolen Kristiania og HVL/UiB. Det ene programmet ble lansert høsten 2020, og det andre lanseres i januar 2021.

VÅRE AKTIVITETER I 2020

  • Lansering av etter- og videreutdanningstilbudet «Digital Markedsføring» i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Bergen Næringsråd ble tilbudt 30 gratis studieplasser for våre medlemmer.

  • Digitaliseringsskolen 2.0. – en møteserie på fire samlinger, og en oppfølging av suksessen fra 2017 og 2018.

  • Kartleggingen «Vår nye arbeidshverdag» i samarbeid med BI Bergen. Hvordan har økt bruk av hjemmekontor og digitale verktøy påvirket oss i lys av covid-19?

 

Ressursgruppemedlemmer

Inge Ådland - ressursgruppeleder
TietoEVRY

Erik Samsonsen
Atea

Anne Hasselgreen
Bouvet

Petter Ole Jakobsen 
Vizrt

Tor-Erik Stakset
Labs Technology & Design AS

Gina Viviann Gjerme 
Capgemini

Anne Jacobsen 
Media City Bergen

Erik Wilberg 
BI Bergen

Stine Neteland 
Stacc

Rolf Wangsholm
KPMG

Frode Myrdal 
PwC

Kristin Fanebust Hetland
Høgskulen på Vestlandet

Pinar Heggernes
Universitetet i Bergen

Raymond Pettersen 
Knowit

 

 

Inge  Ådland
Inge Ådland
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Anri Håvard  Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline +47 472 59 740