Digitalisering

19.05.2017

 

Presentasjon av toppsaker for ressursgruppe digitalisering februar 2017

Ressursgruppe Digitalisering har som mål å være en pådriver for regionale digitaliseringsprosesser som kan skape innovasjon, modernisering og effektivisering for næringslivet i Bergen. Ressursgruppen jobber også for at nødvendig teknologisk kompetanse beholdes og videreutvikles i regionen gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljø.

Digitalisering omfatter konsekvenser og muligheter som teknologi gir oss. Det handler om hvordan vi i dag streber etter å forbedre organisatoriske prosesser ved hjelp av teknologi. Det handler også i stor grad om hvordan vi kommuniserer og samhandler ved hjelp av teknologi og ikke minst hvordan teknologi griper inn i våre liv.

Ressursgruppen samler leverandører, tjenesteutviklere, innovatører og utdanning. Gruppen settes sammen på bakgrunn av medlemmenes personlige kompetanse slik at egenskaper som teknologiforståelse, menneskelig kommunikasjon, brukeropplevelser, pedagogikk og finansiell forståelse spiller sammen.

Saker på dagsorden:

  • Kartlegging og synliggjøring av IKT-næringen i Bergensregionen.

  • Samarbeid mellom næringsliv, akademia, forskermiljø og entreprenører.

  • Innspill til temamøter.

  • Sikre kompetanseutvikling og rekruttering innen digitalisering, innovasjon og modernisering.

  • Entrepenørskap og Intrapenørskap.

 

Ressursgruppemedlemmer:

Inge Ådland - leder
Senior Business Developer
BTO

Einar Vaage
Direktør
Atea

Bjørg Marit Eknes
Konserndirektør
Sparebanken Vest

Petter Ole Jakobsen 
Chief Technology Officer
Vizrt

Tor-Erik Stakset
Vice President
EVRY

Kari Marvik 
Vice President
Christian Michelsen Research

Erik Hansen 
Administrerende direktør
Helse Vest IKT

Rune Wilhelmsen 
Regiondirektør
Telenor

Tone Merete Gamlemshaug 
Seksjonsleder
DNB

Rolf Wangsholm
Partner 
KPMG

Trond Kathenes
IT-sjef
Grieg Seafood

Frode Myrdal 
Partner
PwC

Kjetil Århus
Direktør
Bergen Kommune

Kristin Fanebust Hetland
Instituttleder 
Høgskulen på Vestlandet

Christian Erichsen 
CEO
M'Labs

Raymond Pettersen 
CTO
Knowit

Morten Lied
Eier 
Rainfall

 
Inge  Ådland
Inge Ådland
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 930 03 730
Geir  Mikalsen
Geir Mikalsen
Markeds- og kommunikasjonssjef

chat_bubble_outline +47 906 20 851