Byutvikling

10.12.2018


Ressursgruppen sitt overordnede fokus er å sikre en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for en bolig- og næringsutvikling som sikrer byen og regionen bærekraftig vekst.

Næringsrådets medlemmer er avhengige av forutsigbarhet fra myndighetene, like gode rammevilkår som resten av landet, og en effektiv saksbehandling.

Hvilket av FNs 17 bærekraftsmål er viktigst for ressursgruppe Byutvikling?

 

Viktigste saker i 2018

 • En mer overordnet og mindre detaljert KPA (kommuneplanens arealdel)

 • Raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen

 • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører

 • «10 på 10» - Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen. 10.000 boliger de neste 10 årene

 • Raskest mulig utbygging av Bybanen

Fokusområder 2019

 • FNs bærekraftmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn

 • En mer overordnet og mindre detaljert KPA (kommuneplanens arealdel)

 • Raskere og mer forutsigbare planprosesser i Bergen kommune

 • Aktivt fremme næringens interesser gjennom et år preget av lokal valgkampRessursgruppemedlemmer:

Jorunn Nerheim - ressursgruppeleder
Regiondirektør
OBOS

Thor Småbrekke
Konsernleder
Constructa

Christine Kahrs
Daglig leder
Kahrs Eiendom

Nancy Jøssang
Daglig leder
Opus

Tor Instanes
Adm. direktør
GC Rieber Eiendom

Asbjørn Algrøy 
Adm. direktør
Marin Eiendomsutvikling

Tore Odfjell
Daglig leder
Odfjell Eiendom

Stein Olaf Onarheim
Partner
Stadsporten

Tore Johan Smidt
Daglig leder
Smidt & Ingebrigtsen

Håvard Fjæreide
Divisjonsdirektør
Frydenbø Eiendom AS

Roy-Eddy Lie
Eiendomssjef
Lie-gruppen

Marie Therese Haukeland
Daglig leder
Heldal Eiendom

Terje Gilje
Adm. direktør
BOB

Tor Fredrik Müller
Daglig leder
EGD Property 

 

Stig J. Harris
Advokat/partner
Advokatbyrået Harris

Kjetil Smørås
Direktør
De Bergenske

Jan Helge Olsen
Prosjektleder
Profier Eiendom, Bergen

Gro Boge
Adm. direktør
DNB Næringseiendom

 

Jorunn Nerheim
Jorunn Nerheim
Ressursgruppeleder

chat_bubble_outline +47 922 51 701
Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 918 45 600