Bergen Næringsråds personvernerklæring 

21.06.2018

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Bergen Næringsråd samler inn og bruker personopplysninger. 

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13). 

Innsamling av opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner  

Med formål om å ivareta medlemskapet på best mulig måte, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og epostadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din leder, eller med Bergen Næringsråd. Kontaktopplysningene vil da bli slettet. 

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding. 

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b. 

Medlemslister er tilgjengelig for ansatte i Bergen Næringsråd og for våre databehandlere; Abacus IT avd Bergen og Pindena AS. Disse har konfidensialitet rundt personopplysninger. 

Innsyn, retting og sletting 

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger Bergen Næringsråd har lagret om deg, ved å ta kontakt med anne-helen@bergen-chamber.no. Du har til enhver tid rett til å få endret eller slettet opplysninger som vi har registrert på deg.   

Bruk av personopplysninger 

Opplysninger om nye medlemsbedrifter blir publisert på våre nettsider. Opplysninger om personer som deltar i våre ressursgrupper og andre kompetansegrupper blir også publisert på våre nettsider etter samtykke. Navn på ordinære personmedlemmer er ikke offentlig tilgjengelig. 

Påmelding til arrangementer 
På nettsiden kan du melde deg på arrangementer ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til arrangementer blir benyttet til det formål å administrere dette. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b. 

Navn og bedrift over påmeldte vil kunne fremgå på deltakerlister som ligger tilgjengelig på arrangementets nettside. Etter at arrangementet er ferdig, vil opplysningene bli fjernet fra nettsiden. Opplysningene er da kun tilgjengelig i vårt påmeldingssystem hos Pindena AS for eventuelle oppfølginger (evalueringer, utstedelse av presentasjoner o.l.).  

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. 

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte. 

Betalingsinformasjon 

Når du forhåndsbetaler for et arrangement oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker Stripe Payments UK Ltd som databehandler for betalingsinformasjonen. 

 

Nyhetsbrev 

Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om arrangementene våre. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre ved å sende avmelding til: jannecke@bergen-chamber.no 

Magasin/rapporter 

Bergen Næringsråd sender i løpet av året ut magasinet Samspill og rapporter/kartlegginger vi gjør. Disse sendes til medlemmer som står registrert i våre databaser. 

Ekstern tilgang til personopplysninger 

Ncons AS er Bergen Næringsråds databehandler på drift og vedlikehold av systemer og servere. Abacus IT avd Bergen AS er Bergen Næringsråds databehandler på drift og vedlikehold av CRM - system. Pindena AS drifter og vedlikeholder Bergen Næringsråds påmeldingsystem til arrangementer. Knowit er Bergen Næringsråds databehandler for drift og vedlikehold av nettsiden. Stripe Payments UK Ltd er Bergen Næringsråds databehandler for drift og vedlikehold av forhåndsbetalinger ved møtedeltagelser. Questback er Bergen Næringsråds databehandler vedrørende spørreundersøkelser. 

Det er kun Bergen Næringsråd, Pindena AS, Knowit, Abacus IT avd Bergen som har tilgang til opplysningene som samles inn. Det er egne databehandleravtale mellom Bergen Næringsråd og Pindena AS, Bergen Næringsråd og Knowit, Bergen Næringsråd og Abacus IT avd Bergen, som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. 

Klagerett 

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet. 


Ansvar
 

Bergen Næringsråd, ved administrerende direktør, har et overordnet ansvar for behandling av personopplysninger.  

Det daglige ansvaret er delegert til Økonomi-og administrasjonssjef Elin Therese Paulsen. Oppgaver knyttet til håndtering av personopplysninger er fordelt på ansatte i tråd med spesifisert informasjon nevnt tidligere i dette dokumentet. 


Kontaktopplysninger
 ansvarlige:
 

Marit Warncke, adm. dir. marit@bergen-chamber.no 

Elin Therese Paulsen, økonomi-og adm.sjef  elin@bergen-chamber.no 

Jannecke Slettestøl, rådgiver jannecke@bergen-chamber.no 

Anne-Helen Bache Meland, medlemsansvarlig anne-helen@bergen-chamber.no