Marit Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør
chat_bubble_outline + 47 907 65 300

Marit er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse. Hun har lang erfaring på toppledernivå. Før hun kom til Bergen Næringsråd var hun direktør i Falck Nutec. I tillegg har hun hatt en rekke styre- og tillitsverv i ulike virksomheter, blant annet i styret ved NHH og Vinmonopolet AS.  Som andre kvinne ble hun tildelt Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt den første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef
chat_bubble_outline +47 995 16 511

Atle har lang erfaring fra arbeid i ulike deler av næringsliv og fra offentlig virksomhet. Han har i hovedsak jobbet med kommunikasjon og formidling på ulike nivå. Atle har jobbet 13 år som kommunikasjonsdirektør i to ulike transportselskap, har vært 5 år i bank, vært daglig leder i Maritim Forum, og jobbet som programleder og nyhetsjournalist i NRK. Han er utdannet adjunkt, og startet sin karriere med 10 års arbeid i ungdomsskolen.
Atle har også erfaring som kursholder med temaene formidling, medietrening, salg og ledelse.

Han er stedfortreder for adm. direktør.

Elin Therese Paulsen
Elin Therese Paulsen
Økonomi og administrasjonsleder
chat_bubble_outline + 47 55 55 39 04/ 970 97 759

Elin er økonomiutdannet fra Norges Handelshøyskole, og er autorisert regnskapsfører. Autorisasjonen opprettholder hun ved obligatorisk kursing innen fagfeltet.
Elin har jobbet i Bergen Næringsråd siden 1991. I tillegg til organisasjonens primæroppgaver innen økonomi og personal har hun ansvaret for byggene vi eier, for Bygningsgruppen i Bergen, våre og andres legater og fonds i tillegg til en rekke andre oppgaver.

Anne-Helen  Bache Meland
Anne-Helen Bache Meland
Medarbeider økonomi og regnskap
chat_bubble_outline +47 55 55 39 21 / 991 02 930

Anne-Helen er utdannet Markedsøkonom med fordypning i salgsledelse og har tatt utdannelse i årsregnskapet.

Hun har lang jobberfaring fra hotellbransjen i Norge, hvor hun har jobbet som resepsjonist, kurskoordinator og selger.

Stig Ryland
Stig Ryland
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline +47 970 33 249

Stig er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda. Han har tidligere jobbet seks år i NRK som vaktsjef, programleder og reporter og har også erfaring fra nyhetsdesken i TV 2. Før Stig kom til Bergen Næringsråd var han kommunikasjons- og næringssjef i Askøy kommune. Stig kjenner også frivilligheten godt. Han var kommunikasjonssjef i Norges Musikkorps Forbund i nesten sju år, og fra 2016 har han vært styreleder i Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Han er grunderen bak Barnevakten, en organisasjon som gir råd til foreldre om barn og unges mediebruk. Stig har jobbet mye med kommunikasjonsstrategier, omdømmebygging, organisasjonsutvikling og formidling.

Stine Monica Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 483 13 338

Stine er utdannet samfunnsviter, og har i tillegg til sosialantropologi fordypet seg i interkulturell forståelse og migrasjonspedagogikk. Hun har tidligere jobbet flere år med ulike former for kurs- og tiltaksleveranse for offentlig sektor. Før Stine kom til næringsrådet jobbet hun 3 år i NHO Hordaland. Hun er en erfaren prosjektleder, og har jobbet både med salg, kommunikasjon og events. Hos Bergen Næringsråd følger hun opp satsingsområdet utdanning og er prosjektleder for Trainee Vest,  vårt regionale traineeprogram.

Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Espen har bred erfaring fra journalistikk og kommunikasjon. Han var ansatt i Bergensavisen i en årrekke og satt åtte år som politisk redaktør under den daværende BA-sjefen Olav Terje Bergo. Senere har han også vært kommunikasjonssjef i StorBergen og i OBOS.

Elisabeth Skage
Elisabeth Skage
Prosjektleder #Plastsmart, Bergen Næringsråd
chat_bubble_outline +47 404 36 988

Elisabeth er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har 20 års erfaring som prosjektleder fra Ernst&Young, KPMG, Jernbaneverket og Fjordkraft, og har ledet en rekke store prosjekter i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Elisabeth var blant annet ansvarlig for lansering av Fjordkrafts mobilsatsning.
Hun har bred erfaring fra strategiprosesser, omstilling- og endringsproseser, økonomistyring, formidling, kommunikasjon, styring og ledelse.

Elisabeth har et hjerte som brenner for natur og miljøvern, og er blant annet styreleder i Bergen og Hordaland Turlag. I Bergen Næringsråd leder hun prosjektet #plastsmart som skal løse utfordringer knyttet til plast på avveie.

Iver N. Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 476 82 011

Iver har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Bergen og en grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Iver har en internasjonal bakgrunn med nærmere ti år i utlandet før han kom til Bergen for å studere. Han var tilknyttet Forskningsgruppen for kulturelt mangfold ved Universitetet i Bergen før han kom ble ansatt som trainee i Bergen Næringsråd gjennom Trainee Vest programmet. Iver er prosjektleder for Bergen Opportunity og Styrekandidaten.

Annelise Elvsaas
Annelise Elvsaas
Ansvarlig for medlemskap og PA for adm. direktør
chat_bubble_outline + 47 55 55 39 07 / 932 00 135

Annelise er hovedansvarlig for all oppfølging og registrering av medlemmer. I tillegg er hun assistent for adm. direktør. Annelise har vært ansatt i Bergen Næringsråd siden 1994. Før hun begynte i næringsrådet var hun salgsassistent i Harald Krogsæter AS, og sekretær i Det Bergenske Dampskibsselskap og Bergens Mekaniske Verksteder.

Tove Olsen
Tove Olsen
Rådgiver for handelskammertjenester, økonomi og sekretariat
chat_bubble_outline + 47 55 55 39 08 / 406 00 876

Tove begynte på en utdannelse innen barn/barnehage, men veien gikk kjapt videre til kontor- og  administrasjon, og hun er utdannet økonomisekretær. Tove har vært i Bergen Næringsråd siden 1986, og er ansvarlig for våre handelskammertjenester. I tillegg til forefallende økonomioppgaver for Bergen Næringsråd har Tove et utall sekretariatsoppdrag, blant annet for Bergen Sentrum AS. Hun er også sekretær for 17. mai komiteen i Bergen. 

Ole Reinert Berg-Olsen
Ole Reinert Berg-Olsen
Medie- og kommunikasjonsansvarlig
chat_bubble_outline +47 995 65 996

Ole har bakgrunn fra musikk- film og mediebransjen. Han har i mange år jobbet som produsent, artist og prosjektleder innen journalistikk og media.

I Bergen Næringsråd har han ansvar for vår kommunikasjon på alle plattformer, og for ressursgruppe Kultur og opplevelser.

Jannecke Plugge Slettestøl
Jannecke Plugge Slettestøl
Kommunikasjon- og arrangementsansvarlig
chat_bubble_outline + 47 990 18 617

Jannecke er utdannet innen kommunikasjon og markedsføring fra BI i Bergen. Hun har mange års erfaring innen fagfeltet, både fra Falck Nutec og OilComp AS hvor hun jobbet som markeds- og kommunikasjonsrådgiver. Hun har også journalistisk erfaring fra Adresseavisen. 

Hun har også erfaring som instruktør i ulike kurs innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring for maritimt og offshorepersonell. 

Kristina Sikora
Kristina Sikora
Medarbeider arrangementer og handelskammer
chat_bubble_outline + 47 55 55 39 35/ 983 43 064

Kristina er utdannet innen International management ved Tallinn University of Technology i Estland. Hun har lang erfaring som kundekonsulent i Swedbank og har jobbet som salgsansvarlig og resepsjonist i hotellbransjen her i Norge. På fritiden oversetter hun litteratur fra norsk til estisk. 

Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 902 67 083

Johannes har en mastergrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i København, og har studert ved Universitetet i Bergen, Copenhagen Business School og University of California, Berkeley. Han har bakgrunn som rådgiver i Nordisk ministerråd og Nordisk råd i København der han jobbet med politisk kommunikasjon og strategisk profilering av Norden internasjonalt.