Marit Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør
chat_bubble_outline + 47 907 65 300

Marit er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse. Hun har lang erfaring på toppledernivå. Før hun kom til Bergen Næringsråd var hun direktør i Falck Nutec. I tillegg har hun hatt en rekke styre- og tillitsverv i ulike virksomheter, blant annet i styret ved NHH og Vinmonopolet AS.  Som andre kvinne ble hun tildelt Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt den første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Annelise Elvsaas
Annelise Elvsaas
Ansvarlig for medlemskap og PA for adm. direktør
chat_bubble_outline + 47 932 00 135

Annelise er hovedansvarlig for all oppfølging og registrering av medlemmer. I tillegg er hun assistent for adm. direktør.

Annelise har vært ansatt i Bergen Næringsråd siden 1994. Før hun begynte i næringsrådet var hun salgsassistent i Harald Krogsæter AS, og sekretær i Det Bergenske Dampskibsselskap og Bergens Mekaniske Verksteder.

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Næringspolitisk sjef
chat_bubble_outline +47 995 16 511

Atle er ansvarlig for vår næringspolitiske strategi. Han er adm. kontakt for ressursgruppe Transport.

Han har lang erfaring fra arbeid i ulike deler av næringsliv og offentlig virksomhet. Han har i hovedsak jobbet med kommunikasjon og formidling på ulike nivå. Atle har jobbet 13 år som kommunikasjonsdirektør i to ulike transportselskap, har vært 5 år i bank, vært daglig leder i Maritim Forum, og jobbet som programleder og nyhetsjournalist i NRK. Han er utdannet adjunkt, og startet sin karriere med 10 års arbeid i ungdomsskolen.

Atle har også erfaring som kursholder med temaene formidling, medietrening, salg og ledelse.

Han er stedfortreder for adm. direktør.

Jannecke Plugge Slettestøl
Jannecke Plugge Slettestøl
Rådgiver kommunikasjon og marked
chat_bubble_outline + 47 990 18 617

Jannecke er innholdsprodusent til våre digitale flater og kommunikasjonsplattformer og ansvarlig for vår nettside.

Hun er utdannet innen kommunikasjon og markedsføring fra BI i Bergen. Hun har mange års erfaring innen fagfeltet, både fra Falck Nutec og OilComp AS hvor hun jobbet som markeds- og kommunikasjonsrådgiver. Hun har journalistisk erfaring fra Adresseavisen i Trondheim og ulike lokalaviser i Trøndelag. 

Hun har også erfaring som instruktør i ulike kurs innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring for maritimt og offshorepersonell. 

Ole Reinert Berg-Olsen
Ole Reinert Berg-Olsen
Medie- og kommunikasjonsansvarlig
chat_bubble_outline +47 995 65 996

Ole Reinert er adm. kontakt for ressursgruppe Kultur og kreativ næring, og har ansvar for vår kommunikasjon på alle plattformer.

Han har bakgrunn fra musikk- film og mediebransjen. Han har i mange år jobbet som produsent, artist og prosjektleder innen journalistikk og media.

Sverre Simen Hov
Sverre Simen Hov
Næringspolitisk rådgiver og ansvarlig for møtearena
chat_bubble_outline +47 915 95 055

Sverre er adm. kontakt for ressursgruppene Helse og Handel og service, og har hovedansvar for vår Møtearena. 

Han har bakgrunn fra kommunikasjon, ledelse, IT, samfunnskontakt, event- og innholdsproduksjon (som videocasten LederCasten) fra bl.a. organisasjonslivet, aviser og radiostasjoner. Han har en Bachelor of Communication (Journalism) og en Master of IT fra Australia, samt en Master of Business Administration (MBA) fra Tyskland.

Elin Therese Paulsen
Elin Therese Paulsen
Økonomi og administrasjonsleder
chat_bubble_outline + 47 970 97 759

Elin er økonomiutdannet fra Norges Handelshøyskole, og er autorisert regnskapsfører. Autorisasjonen opprettholder hun ved obligatorisk kursing innen fagfeltet.
Elin har jobbet i Bergen Næringsråd siden 1991. I tillegg til organisasjonens primæroppgaver innen økonomi og personal har hun ansvaret for byggene vi eier, for Bygningsgruppen i Bergen, våre og andres legater og fonds i tillegg til en rekke andre oppgaver.

Kristina Sikora
Kristina Sikora
Medarbeider arrangementer og handelskammer
chat_bubble_outline + 47 983 43 064

Kristina er utdannet innen International management ved Tallinn University of Technology i Estland. Hun har lang erfaring som kundekonsulent i Swedbank og har jobbet som salgsansvarlig og resepsjonist i hotellbransjen her i Norge. På fritiden oversetter hun litteratur fra norsk til estisk. 

Tom-Christer Nilsen
Tom-Christer Nilsen
Næringspolitisk rådgiver og daglig leder i K5 Alliansen
chat_bubble_outline +47 924 50 196

Tom-Christer er utdannet siviløkonom fra NHH og har jobbet nesten hele sitt yrkesaktive liv i offentlig sektor. Først i kommunen, så i Avinor. Fra 2003 var han fylkesvaraordfører for Hordaland, før han i 2011-2015 ble fylkesordfører.

Så gikk turen over fjellet som stortingsrepresentant for Hordaland og statssekretær i samferdselsdepartementet og ved Statsministerens kontor. Han har de siste årene sittet i næringskomiteen på stortinget, med spesielt ansvar for maritim og marin politikk for Høyre.

Stine Monica Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 483 13 338

Stine ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av vårt traineeprogram og for mentorprogrammet til strategiske rådgivere, er adm. kontakt for våre ressursgrupper Strategiske rådgivere og Bygningsgruppen Bergen, og hovedkontakt inn mot våre hovedsamarbeidspartnere.  

Hun er utdannet samfunnsviter, og har i tillegg til sosialantropologi fordypet seg i interkulturell forståelse og migrasjonspedagogikk. Hun har tidligere jobbet flere år med ulike former for kurs- og tiltaksleveranse for offentlig sektor. Før Stine kom til næringsrådet jobbet hun 3 år i NHO Hordaland. Hun er en erfaren prosjektleder, og har jobbet både med salg, kommunikasjon og events. Hos Bergen Næringsråd følger hun opp satsingsområdet utdanning og er prosjektleder for Trainee Vest,  vårt regionale traineeprogram.

Iver N. Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 476 82 011

Iver har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Bergen og en grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Iver har en internasjonal bakgrunn med nærmere ti år i utlandet før han kom til Bergen for å studere. Han var tilknyttet Forskningsgruppen for kulturelt mangfold ved Universitetet i Bergen før han kom ble ansatt som trainee i Bergen Næringsråd. Iver jobber med mangfold og kompetanse, og er prosjektleder for Bergen Opportunity og Styrekandidaten.

Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Espen har bred erfaring fra journalistikk og kommunikasjon. Han var ansatt i Bergensavisen i en årrekke og satt åtte år som politisk redaktør under den daværende BA-sjefen Olav Terje Bergo. Senere har han også vært kommunikasjonssjef i StorBergen og i OBOS.

Hanne Wetland
Hanne Wetland
chat_bubble_outline +47 901 65 399

Hanne er adm. kontakt for Ressursgruppe Sirkulær i Astrid Hårstads fravær. 

Anri Håvard Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline +47 472 59 740

Anri er adm. kontakt for ressursgruppene Finans, BergenUP og Digitalisering i Bergen Næringsråd.

Han har en master i strategi og ledelse fra University of Sydney, Australia og bachelor i økonomi fra Høgskulen i Bergen/Høgskulen i Vestlandet. Han har tidligere vært politisk aktiv i Bømlo Kommune, og hatt flere politiske og kommunale verv på Vestlandet. Før Anri kom til Bergen Næringsråd jobbet han i konsulentselskapet Varde Hartmark som seniorkonsulent innen strategi-, organisasjons- og lederutvikling.

Han har også flere års jobberfaring fra finansbransjen i Bergen.

Tove Olsen
Tove Olsen
Rådgiver for handelskammertjenester, økonomi og sekretariat
chat_bubble_outline + 47 406 00 876

Tove har hovedansvar for vår handelskammertjeneste, er sekretær for 17. mai komiteen og har ulike sekretariatsoppgaver.

Hun begynte på en utdannelse innen barn/barnehage, men veien gikk kjapt videre til kontor- og  administrasjon, og hun er utdannet økonomisekretær. Tove har vært i Bergen Næringsråd siden 1986, og er ansvarlig for våre handelskammertjenester. I tillegg til forefallende økonomioppgaver for Bergen Næringsråd har Tove et utall sekretariatsoppdrag, blant annet for Bergen Sentrum AS. 

Anne-Helen  Bache Meland
Anne-Helen Bache Meland
Medarbeider økonomi og regnskap
chat_bubble_outline +47 991 02 930

Anne-Helen er utdannet Markedsøkonom med fordypning i salgsledelse og har tatt utdannelse i årsregnskapet.

Hun har lang jobberfaring fra hotellbransjen i Norge, hvor hun har jobbet som resepsjonist, kurskoordinator og selger.

Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver (permisjon til 6. desember)
chat_bubble_outline + 47 902 67 083

Johannes har en mastergrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i København, og har studert ved Universitetet i Bergen, Copenhagen Business School og University of California, Berkeley. Han har bakgrunn som rådgiver i Nordisk ministerråd og Nordisk råd i København der han jobbet med politisk kommunikasjon og strategisk profilering av Norden internasjonalt.

Astrid Hårstad
Astrid Hårstad
Næringspolitisk rådgiver (permisjon til april 2022)
chat_bubble_outline + 47 986 52 060

Astrid er adm. kontakt for ressursgruppe Sirkulær og prosjektleder for #Plastsmart i Bergen Næringsråd. Hun har et spesielt ansvar for vårt bærekraftsarbeid. 

Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og en fagutdannelse i Prosjektledelse for teater og scenekunst fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS). Hun har tidligere vært politisk aktiv i Bergen Venstre og Norges Venstrekvinnelag, og har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver for Venstres Stortingsgruppe og politisk rådgiver for klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Før Astrid kom til Bergen Næringsråd jobbet hun i konsulentselskapet Kruse Larsen med politisk strategi og kommunikasjon.