Tips om svart arbeid

06.07.2022

Fair Play bygg og anlegg Vestland jobber for å gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår ved å:

  • Avdekke
    Vi følger opp innsendte tips. Om nødvendig innhentes ytterligere informasjon som kvalitetssikres. Avdekkes det lovbrudd vil informasjonen bli formidlet til kontrolletatene.

  • Forebygge
    Vi forebygger arbeidslivskriminalitet gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring, og på denne måten redusere etterspørsel av, og tilbud om useriøse aktører.

  • Dokumentere
    Vi dokumenter arbeidslivskriminalitet, kvalitetssikrer tips og varsler om lovbrudd. Vi publiserer statistikker og rapporter og jobber for å synliggjøre omfanget.

Send oss et tips eller varsel hvis du mistenker at en bedrift bryter loven via skjemaet her eller kontakt oss direkte