Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Hva er Bergen Næringsråd?

Published 30.10.2013, AT 12:00

Visjon
Vi skal løfte og inspirere!

Misjon

Bidra til å fremme våre medlemsbedrifters behov og å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

Våre tjenester

Handelskammer
Bergen Næringsråd er en del av et internasjonalt handelskammernettverk. Dette medfører nettverk og samarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk plan. Bergen Næringsråd er også en del av det verdensomspennende handelskammersystemet.

INN Bergen – servicesenter for bergensregionen
Bergen Næringsråd tilbyr bedrifter i bergensregionen tjenester ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Vi avlaster bedriften ved mottak og integrering av utenlandsk arbeidskraft. Les mer her.

Synliggjøring og rammebetingelser
Bergen Næringsråd arbeider for å synliggjøre næringslivets kompetanse i vår region. Dette omfatter alle næringer. Vi arbeider for å skape langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og for ekstra støtte til strategisk viktige næringer og næringer i etableringsfasen.

Bergen Næringsråd fungerer som en brobygger mellom bedrift, politikk, utdanning og forskning.

Servicesenter
Bergen Næringsråd er servicesenter for våre medlemmer i saker som opptar dem. Gjennom medlemsundersøkelser og direkte kontakt med medlemmene registrerer vi saker og behov. Ut fra dette prioriterer vi og setter saker på agendaen til politikere og i media.
 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT