Husk meg?
Har du glemt ditt passord?
Bli medlem

Om Bergen Næringsråd

Published 25.11.2015, AT 12:00

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, og representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vår visjon er at vi skal løfte og inspirere!

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning

Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.


Hvordan gjør vi dette?

Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv og kompetanseklynger. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom magasinet Samspill, særtrykk for finans, fornybar energi, og olje og gass, og gjennom saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.


All vår fremtreden og arbeid preges av våre verdier

Handlekraftig
Bergen Næringsråd skal sette dagsorden ved å være aktiv og oppfølgende i sitt arbeid. Vi skal vise vilje til å gjennomføre saker og finne løsninger.

Modig
Bergen Næringsråd vil vise en positiv og engasjert holdning, og tørre å ta et standpunkt til det beste for vår regions næringsliv.

Troverdig
Bergen Næringsråd skal gjøre et grundig arbeid og vi ønsker å fremstå som en seriøs og ærlig organisasjon. Styret, sekretariatet, ressursgrupper og nettverk er alle bærebjelker i et troverdig næringsråd.

 
 
RSS  |  Sideoversikt
Membership Software by APT