Marit Warncke er adm. direktør i Bergen Næringsråd.
Marit Warncke er adm. direktør i Bergen Næringsråd.

Gratulerer med dagen!

08.03.2022

- Vi lever i et av verdens mest likestilte land. Det er likevel ingen hvilepute. Heller et solid utgangspunkt til å bli enda bedre. Og bruke vår frihet og styrke til å kjempe for kvinner som har et langt dårligere utgangspunkt enn oss, både her hjemme og i resten av verden, mener Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd. 

Gratulerer med dagen!

Vi lever i et av verdens mest likestilte land.

Vi vet at kvinner i store deler av verden er fratatt grunnleggende rettigheter. Kvinner utsettes for kjønnslemlestelse, vold og tvangsekteskap.

Vi vet at det finnes utallige kvinner uten råderett over eget liv, som er totalt prisgitt ektefeller, brødre og fedre.

Vi vet, at også i vår del av Europa - ikke langt unna våre egne landegrenser, er kvinners rettigheter grovt truet gjennom reversering av abortlov og redusert straff for vold og partnerdrap.

Vi vet dette. Da kan det for mange virke bagatellmessig – ja, nærmest forkjælt, å snakke om norske kvinners rettigheter her hjemme. Men rettighetene våre formødre har kjempet frem for oss kan vi ikke ta for gitt. Vi må holde fast ved dem og forbedre oss. For vi har fortsatt et stykke å gå, spesielt når det gjelder arbeidsliv og økonomi.

Arbeid og økonomi handler om nettopp selvstendighet, innflytelse og makt. Her finnes det fremdeles store forskjeller, også i Norge.

I snitt tjener menn 75.000, - mer enn kvinner i året. I løpet av et arbeidsliv på 40 år utgjør dette 3 millioner kroner. Svært mange kvinner jobber deltid, dels ufrivillig, noe som fører til lav lønn og dårlige pensjonsrettigheter. Hele 86% av minstepensjonistene er kvinner.

Innenfor ledelse i politikken og offentlig forvaltning er kvinner godt representert, men i privat næringsliv er situasjonen en helt annen. I seks av de store advokatselskapene i Bergen er kun 13% av partnerne kvinner. I de store revisjonsselskapene er tallet 15%.

Blant de 100 øverste topplederne i Norge finnes det er like mange som heter Arne som det finnes kvinner. Topplederbarometeret fra 2020 viser at 9 av 10 av styreledere og administrerende direktører er menn.

Kvinner investerer knapt i aksjer og fond, kun hver femte krone av aksjeutbyttet i befolkningen går til kvinner.

Andelen kvinnelige gründere øker, men vi ser at kvinner har større utfordringer med å skaffe investorer og kapital. Kvinner tar mindre risiko og har i snitt mindre vekstambisjoner for selskapet. Startups med kun mannlige gründere mottar mer enn 90% av tilgjengelig nordisk risikokapital.

Kun 1,3% av tilgjengelig nordisk risikokapital går til startups med kvinnelige grundere.

Vi trenger kvinner på begge sider av bordet, både som investorer og gründere.

Derfor må vi holde fast ved gode permisjonsrettigheter for både mor og far, slik at det å bli mamma ikke utelukker det å bli partner.

Vi må fortsette å jobbe med holdninger, slik at ikke det kun er far som er administrerende direktør i næringslivet, mens mor er administrerende direktør i hjemmet og logistikksjef i Familien AS.

Vi må fortsatt ha tydelige rollemodeller som løfter frem flere etter seg, slik at også kvinner har noen å se opp til når de skal satse på sin gründeridé.

Likestillingen har hatt en avgjørende betydning for Norges økonomiske vekst og velferdsutvikling. Hadde likestillingen stått på stedet hvil fra 70-tallet, ville Norge gått glipp av 3300 milliarder kroner årlig. Vi taper stadig på at 47,6% av kvinner jobber deltid, det må det bli slutt på.

Tallenes klare tale viser at vi fremdeles må slå ring om de rettighetene våre formødre har kjempet frem. Vi har enda et stykke igjen før også vi her hjemme i vår privilegerte del av verden har oppnådd full likestilling, økonomisk og i arbeidslivet for øvrig. Samtidig skal vi stå i solidaritet med alle kvinner verden over. Kvinner i krigsherjete områder, kvinner på flukt. Kvinner som lever uten frihet og rettigheter.

Ja, vi lever i et av verdens mest likestilte land. Det er likevel ingen hvilepute, heller et solid utgangspunkt til å bli enda bedre her hjemme, og ikke minst til å bruke vår frihet, styrke og alle våre politiske kanaler til å kjempe for alle de kvinnene i verden med et verre utgangspunkt.

Gratulerer med dagen!