Bildet er fra Fargespills opptreden under Bergen Næringsråds Årsmiddag i 2016.
Bildet er fra Fargespills opptreden under Bergen Næringsråds Årsmiddag i 2016.

Milde gaver

18.01.2022

Stiftelsen Fargespill, som samler barn og unge med ulik kulturell bakgrunn for å lage helt fantastiske forestillinger, er en bergensk suksesshistorie som snart kan feire 20-årsjubileum. Det samme er Festpillene, som snart fyller 70 år. Disse bergenske institusjonene har minst én ting til felles: De hadde ikke vært der de er i dag uten entusiastiske bidrag fra bergenserne.

I fjor mottok Fargespill fire millioner fra engasjerte, private givere. Festspillene hentet inn minst ti millioner. Dette utløste henholdsvis en og to og en halv million i offentlige tilskudd fra statens gaveforsterkningsordning. Denne ordningen ble etablert i 2014 og er blitt gradvis utvidet til å omfatte mange ulike kulturaktører. Hensikten med ordningen har vært å gi et insentiv til kulturinstitusjonene for å trekke til seg private bidrag. Institusjonene som har fått innvilget støtte, har fått 25 øre fra staten per krone de har mottatt i private gaver. Har noen fått en million, har staten potensielt stilt opp med 250 000 til. For mange kulturaktører i Bergen har disse pengene kommet godt med.

Den nye regjeringen har varslet at gaveforsterkningsordningen faller bort neste år. Dette var ventet. Samtlige partier på rødgrønn side har kritisert ordningen for å bidra til skjevfordeling og manglende styring av offentlige kulturmidler. Flere politikere har ment at ordningen bare gir mer til dem som har nok fra før. Det går det an å være enig eller uenig i, men faktum er at ordningen forsvinner.

Selv om gaveforsterkningsordningen har høstet kritikk, er regjeringspartiene tydelige på at det er positivt at privatpersoner, stiftelser og bedrifter gir gaver til institusjoner som Fargespill og Festspillene. Når vi skal realisere store kulturprosjekter i årene fremover, som for eksempel Griegkvartalet, vil private bidrag være viktige. Vi håper regjeringen vil benytte anledningen avviklingen av gaveforsterkningsordningen gir, til å se etter andre mekanismer som oppmuntrer dem som har litt ekstra, til å gi til kunst og kultur.

Én slik ordning kan være å gjøre gaver fra bedrifter til kunst- og kulturinstitusjoner fradragsberettiget, slik det er i dag dersom de investerer i dem. Det er forståelig, men likevel litt underlig, at om en bedrift i Bergen går inn i Fargespill med en million kroner, kan de trekke det fra på skatten så lenge de gjør det for å tjene penger. Er det en gave, får de ikke fradrag.

Vårt budskap er ikke at én bestemt mekanisme eller ordning er den riktige, men at det bør være gunstig å gi gaver til store og små aktører innen kunst og kultur. Vi kommer ikke utenom det faktum at regjeringens politikk gjør at viktige kulturinstitusjoner i Bergen mister flere millioner sårt tiltrengte kroner allerede neste år. Om endringene også reduserer den private givergleden, vil bildet se enda mer dystert ut. Vi håper derfor at kulturminister Annette Trettebergstuen vil gå i dialog med kultursektoren for å finne nye løsninger som stimulerer til private gaver, uten å gå på bekostning av andre prioriteringer som er viktige for regjeringspartiene.

Kulturinstitusjonene i Bergen har lang erfaring med private gaver og langsiktig samarbeid med næringslivet. Vi er sikre på at de, i dialog med flinke folk i Kulturdepartementet, kan komme frem til et nytt og bedre system som stimulerer både privatpersoner, stiftelser og bedrifter til å gi av overskuddet sitt til kunst og kultur.

 

På vegne av ekspertgruppe for kultur og kreativ næring i Bergen Næringsråd,

Tallak Rundholt, Noneda
Ole Reinert Berg-Olsen, Bergen Næringsråd
Øyunn Viken, Kultur Vest