- Vi er de på bakken som skal gjøre jobben. Da trenger vi forutsigbarhet fra den nye regjeringen, skriver Marit Warncke i Bergens Tidende i dag. (Bilde: faksimile BT 01.10.21)
- Vi er de på bakken som skal gjøre jobben. Da trenger vi forutsigbarhet fra den nye regjeringen, skriver Marit Warncke i Bergens Tidende i dag. (Bilde: faksimile BT 01.10.21)

Vi trenger forutsigbarhet!

01.10.2021

Kjære Jonas og Trygve. Ennå vet vi ikke helt om dere vil inngå politisk ekteskap og regjeringsdannelse. Likevel virker det som dere er seriøse, og at dette er mer enn en av de one-night-standsene helseministeren nå har tillatt. Seks satsingsområder er løftet frem av deg som blir vår nye statsminister.

Vi er de på bakken som skal gjøre jobben. Vi skal skape de verdiene dere skal skatte, vi skal bygge vei, bane og sykehjem, og skape de jobbene som reduserer ulikhetene. Vi skal bygge det grønne skiftet. Vi skal ta risiko og gjøre jobben gjennom våre mange dyktige medarbeidere og eiere. Øke eksporten? Det er vi som skal produsere og konkurrere med Kina og Tyskland og eksportere.

Vi er klar, men vi trenger noen verktøy!

Gi oss forutsigbarhet! Når en ber folk satse hus, hjem og økonomisk fremtid på et grønt skifte, må de kjenne rammebetingelsene. Usikkerhet gjør at færre satser. Dette er spesielt til deg Trygve: Ikke rør EØS-avtalen! Skal vi øke eksporten, er den nøkkelen.

Ikke steng de private barnehagene! Vi har mange som jobber for å gjøre den norske velferden bedre. Mens de har jobbet for å gi barn en god barnehage, gi eldre god behandling og levere tjenester til den norske velferden, er de blitt kalt profitører. Det kler ikke det offentlige Norge. Vi er klar til å bidra for å styrke velferden. Det er ikke privat mot offentlig, det er “alle sammen sammen”.

Vi må ha veier! Den økte satsingen på vei og bane må fortsette. Skal hele Norge tas i bruk, må det henge sammen.

Vi må ha kraft! Kraftnettet er det største hinderet for det grønne skiftet og nye jobber. Det fører til et høyt prisnivå, som er en trussel for nye og eksisterende bedrifter. Uten løsning, ikke noe grønt skifte og ikke nye, grønne arbeidsplasser.

Dere skatter oss høyt, men skatt oss ikke for høyt! Vi klarer ikke å skape eksport, jobber, inkludering, grønt skifte og mindre ulikheter uten at vi får beholde et overskudd til å investere med. Konkurranseevne handler også om å ha norske eiere. Favoriserer skatten utenlandske eiere, er det nettopp det vi får.

Vi er klare til å bygge Norge videre. Vi ønsker dere lykke til med det nye forholdet og forhandlingene. Gi oss forutsigbarhet, mulighet til å delta, god infrastruktur og et konkurransedyktig skatte- og avgiftssystem. La oss beholde EØS-avtalen. Da kan vi øke eksporten, gi jobb til flere og gjennomføre det grønne skiftet.

Marit  Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør

chat_bubble_outline + 47 907 65 300