Den store Nortura-tomten i Eidsvåg ble i 2011 kjøpt opp av finansmennene Tore Andersen, Bjørn Østbø og Jan Olav Jørgensen for 170 millioner kroner. De planlegger 1500 boliger på tomten. ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR
Den store Nortura-tomten i Eidsvåg ble i 2011 kjøpt opp av finansmennene Tore Andersen, Bjørn Østbø og Jan Olav Jørgensen for 170 millioner kroner. De planlegger 1500 boliger på tomten. ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR

Eidsvåg bør være et byutviklingsprosjekt

19.05.2021

Vei- og bybaneutbygging i Bergen har som mål å tilrettelegge for byutvikling. I Eidsvåg legger bystyret i Bergen opp til det motsatte.

Bystyret skal 20. mai på ny behandle bybane og E39 tvers gjennom Eidsvåg, et av byens største byutviklingsområder. Da har de muligheten for å åpne for at Eidsvåg fortsatt skal blomstre og utvikle seg både som et næringsområde og et boområde.

Bergen Næringsråd var i 2017 en pådriver bak vedtaket om å forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Dette grepet vil bidra til en langt bedre hverdag for dem som bor og ferdes i Ytre Sandviken.

Byreparasjonen i Sandviken er helt nødvendig, men det er en uholdbar løsning bare å flytte trafikkstøy og stor gjennomgangstrafikk til et like viktig bo- og næringsområde rett nord for tunnelen. 
Eidsvåg er et utmerket område for fortetting og kan bli et godt kollektivknutepunkt.

Derfor har også området vært avsatt til byutvikling siden 2006, og næringslivet har satset ut fra forventninger om at dette skulle være et område med fortetting, byutvikling og bybanestopp.

Her bør bystyret følge opp sin egen kommunedelplan som ivrer for vekst og utvikling i nettopp slike områder.


I stedet for å legge en åpen motorvei rett ved drikkevannet i Eidsvåg, bør bystyret sørge for at det reguleres et alternativ med langt lokk. Dette kan gi opp mot 1500 nye boliger rett ved bybanestoppet og det vil bety mange arbeidsplasser fremover.

Et samlet nabolag med boliger, næringsvirksomhetene i området og Øvre Eide Gård har alle engasjert seg for å skjerme Eidsvåg.

Etter vår vurdering bør da kommune og fylke kjenne seg forpliktet til å ta seg tid til å utrede alternativet med et langt lokk over motorveien som kan bevare bo- og næringsområdene i et av Bergens mest sentrumsnære byutviklingsområder.

Næringslivet trenger forutsigbarhet, og når områder lenge har vært avsatt til utbygging, er det et svært negativt signal at byrådet ikke vil legge til rette for dette. Et lokk vil også opprettholde dagens næringsliv, og kommunen kan spare betydelige beløp på grunnerverv.
Planen som nå skal i bystyret for andre gang vil være totalt ødeleggende, er direkte menneskefiendtlig og hindrer at den historiske bygden Eidsvåg igjen kan blomstre og utvikle seg som en sentrumsnær, moderne bydel.


En ny Fløyfjellstunnel reparerer fordums feil i Sandviken, men det er ikke bærekraftig eller fremtidsrettet å gjenta den samme feilen 50 år etterpå i Eidsvåg. Vi forventer at våre bystyrepolitikere virkelig setter seg inn i hvor ødeleggende et slikt vedtak vil være for miljø og mennesker.

Bybanen bygges i et 100-årsperspektiv. Da må vi ta oss tid til å vurdere forslag som gir bedre fremkommelighet, miljø og byutvikling.

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511
Marit  Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør

chat_bubble_outline + 47 907 65 300