Finnes det mange maritime bedrifter i Groruddalen?

18.01.2021

Med respekt for Groruddalen, er det vel ikke der norsk eksport genereres. Et sammenslått Eksportkreditt/GIEK må legges til Vestlandet.

Regjeringen skal slå sammen Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Sammenslåingen skal gjøre det blir «enklere for næringslivet å forholde seg til én virksomhet». Det er et godt argument. Enda bedre ville det vært hvis regjeringen i samme åndedrag kunne tilføyd at det ville vært hensiktsmessig å legge den nye etaten til Vestlandet, siden der kundene befinner seg.

Men det gjør den ikke.

Nærings- og Fiskeridepartementet har i stedet etablert et interimsstyre som skal undersøke muligheten for å samlokalisere de to virksomhetene, «herunder muligheten for lokalisering i Groruddalen eller andre steder i Oslo hvor slik aktivitet kan være positiv for byutviklingen».

Hvor mange rederier er lokalisert i Groruddalen? Finnes det mange sjømatbedrifter der? Hva med nyetablerte havvind selskaper eller laksemerder. Enn verftsindustri? Unnskyld, handler dette om å fremme byutvikling i hovedstaden? Nei, det gjør ikke det. Det handler om å sørge for finansiering til rederier, sjømatbedrifter, skipsverft og utstyrsleverandører. Det handler om å legge til rette for økt aktivitet og vekst i våre maritime-, marine og energi-næringer. Det handler om nye jobber og nye eksportinntekter

Dette kompetansesenteret og disse selskapene ligger ikke i Groruddalen. De ligger på Vestlandet. Det er her verdens største sjømatprodusenter har hovedkontor. Rederihovedstaden og verdens sterkeste maritime klynge. Prosessindustri og forskning. Det er her de største investeringene, og den marine og maritime verdiskapingen finner sted. Det er her bedriftene som trenger kapital og den nye etatens tjenester ligger.

To tredeler av GIEKs og Eksportkreditts garantier er til bedrifter i Møre og Romsdal og Vestland fylke. 60 prosent av norsk maritim verdiskaping blir til på Vestlandet. Det i seg selv burde være et godt nok argument for å flytte etaten vestover. Erfaringsnivået er høyt, arbeidskraften stabil med dyktige finansfolk fra ulike havmiljø. I tillegg finner vi tilhørende solide utdannings- og forskningsinstitusjoner, hvor over 50.000 studenter fra sterke finans og juridiske miljøer vil sikre det fremtidige kompetansebehovet. Flyttingen vil være et kinderegg, som sikrer effektiv samhandling med næring, utdanning og kompetanse.

I en tid hvor fremtidens næringsliv skal utformes, er vårt ønske at også Næringsminister Iselin Nybø og regjeringen spisser innsatsen og hever ambisjonsnivået. At de legger til rette for at våre havbedrifter lykkes. For mens våre naboland opplever økt eksport og vekst, taper vi terreng.

20 år etter Viktor Nordmann gikk i gang med å flytte flere statlige institusjoner, er desentraliseringspolitikken igjen høy aktuell. Og i det Næringsminister Iselin Nybø jobber med en eksporthandlingsplan for å demme opp for et stadig økende norsk handelsunderskudd er ikke spørsmålet hvorfor. Spørsmålet er hvorfor ikke.

Vestlandet og havbyen er mobilisert. Vi må maksimere verdiskapningen for AS Norge. Å knytte støtteapparatet tettere til der behovet er størst er en god begynnelse. Det er ikke i Groruddalen. Det er på Vestlandet.