Ringvei øst er et columbi egg for Bergen

17.09.2020

Artikler i BT har sådd tvil om prosjektet og skremt politikere.

Avlastning av Danmarks plass, bilfritt sentrum, kollektivfelt på innfartsårene og grønn lunge på Nygårdstangen. Dette er Bergen kommune i ferd med å si nei til. 
BT har gjennom flere artikler i sommer sådd tvil om Ringvei Østs lønnsomhet og betydning for miljø og byutvikling. Det har skremt ut politikere som vil stoppe prosjektet, uten at det fremmes gode alternativer.

Samtidig ser at vi at hyppige trafikkuhell, vannledningsbrudd eller daglige morgenrush beviser hvor sårbart hovedveisystemet i Bergen er.

Artiklene viser til planrapport for E39/E16, som hevder at Ringvei øst er svært ulønnsom med liten nytte for Danmarks plass. Rapporten omhandler kun strekningen Arna-Nordhordlandsbrua. Arna-Vågsbotn har allerede god veistandard, og oppgradering gir liten lønnsomhet.

Bygges hele ringveien Fjøsanger-Nordhordlandsbrua, blir dette det åttende mest lønnsomme av 110 veiprosjekt i Nasjonalt transportplan (NTP) 2022–33. Dette omtales ikke. Og investeres det mindre på Arna-Vågsbotn, blir lønnsomheten enda høyere.

Haukås/Hylkje er det verste infarktområdet i regionen. Derfor bør det begynnes i nord, men det blir ikke ringveieffekt før Arna-Fjøsanger er på plass. 
«En halv ringvei» uten tunnel i sør gir ingen avlastning på Danmarks plass, og bryter med hovedformålet om avlastning av det sentrale byområdet.

Sentrumsavlastningen forutsetter virkemidler som kollektivfelt på innfartsårene, bompenger og nye fartsgrenser. Da avlastes Danmarks plass opp mot 40 prosent, ifølge trafikkplanlegger Helge Hopen, som på oppdrag fra Bergen Næringsråd og Arnatunnelen AS utviklet veiplanen. Statens vegvesen bekreftet disse trafikktallene i Ringvei øst-utredning i 2016.

Ringvei Øst kan gi nærmest bilfritt sentrum ved å rive Nygårdstangkrysset og etablere bygate Danmarks plass-Nygårdstangen, også etter modell fra Hopen. Alternativet er fortsatt motorvei til evig tid inn i sentrum med seks-syv felt, og like sårbart hovedveisystem som i dag.
I tillegg vil Ringvei øst også eliminere seks «infarktområder» på dagens E39 gjennom sentrum.

BT-artiklene omtaler også økte klimautslipp. Ja, hvis halve veien bygges. Full ringvei, med restriksjoner på bilbruk i sentrum, vil ifølge Vegvesenet gi reduksjon på fire prosent.

Ringvei Øst er et av de mest lønnsomme prosjekter i Norge. Bergen og Vestland bør jobbe knallhardt for at det skal komme inn i NTP 2022–33.

Veistrekningen avlaster sentrum, og med nytt toplanskryss i Arna vil veien være avgjørende for at regionens to største prosjekt, E16 Arna–Voss og fergefri E39, skal kunne knyttes sammen på en god måte, og utenfor Bergen sentrum.

Les innlegget i BT

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511