LYSENDE MARKERING: I fjor gikk rundt 5000 mennesker nattevandring fra sentrum til Skansen til støtte for FNs 17 bærekraftsmål. Foto: Marita Aarekol, BT
LYSENDE MARKERING: I fjor gikk rundt 5000 mennesker nattevandring fra sentrum til Skansen til støtte for FNs 17 bærekraftsmål. Foto: Marita Aarekol, BT

Vi er siste generasjon som kan snu utviklingen i tide

11.11.2019

Alle må stå sammen for FNs bærekraftsmål.

Debattinnlegg, publisert i Bergens Tidende 10. november 2019.
Av Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen, Lisbet K. Nærø, adm. dir. Fana Sparebank, Marit Warncke, adm. dir. Bergen Næringsråd

I fjor arrangerte vi «Nattevandring for FNs bærekraftsmål» for første gang i Bergen. Det var en gnistrende og stjerneklar novemberkveld. Vandringen skulle starte klokken 18. Da vi sto der et kvarter før og ventet på statsministeren sammen med 10–20 andre mennesker, var vi litt bekymret for om det kun ville bli oss.
Men plutselig myldret det til folk fra alle kanter og da startskuddet gikk var vi tusenvis av store og små som fulgte statsministeren og ordføreren vår i svingene opp mot Skansen brannstasjon.
Det blinket og funklet i hodelykter, og stemningen var magisk. Erna Solberg (H) stilte opp på et utall selfies med barn og unge. Underveis i løypen opplevde vi folkemusikk, smilende ansikter, korps, dans og opplyste bærekraftsmål.

Da alle verdens land i 2015 ble enige om 17 bærekraftsmål, fikk vi et rammeverk. Et rammeverk som gjør at alt det hver og en av oss gjør, enten det er som statsleder, politiker, næringsliv, frivillig organisasjon, ja også det hver og en av oss gjør i hverdagen, er skritt på veien mot å nå våre felles mål.
Hele verden har forpliktet seg til å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Dette kan vi kun nå om vi samarbeider. Vi trenger aktivt samarbeid på tvers av landegrensene, og i lokalsamfunn. Vi trenger samarbeid mellom politikk, næringsliv, frivillige organisasjoner, – og vi trenger aktive, engasjerte medborgere.
Bærekraftsmålene forplikter oss blant annet til å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringene, sikre anstendig arbeid og vekst, sørge for bærekraftig liv under vann og på land, fred og rettferdighet – og ikke minst samarbeid for å nå målene innen 2030.

Da vi møtte Sir David Attenborough for nøyaktig ett år siden og tildelte ham Bergens ærespris for bærekraft, spurte vi ham hva som er det absolutt viktigste verden kan gjøre akkurat nå.
– Gi kvinner like rettigheter og mulighet til utdanning, svarte han uten å stusse.
Kvinner i utviklingsland som får utdanningsmuligheter og medbestemmelsesrett får færre barn, sørger for familien sin og bruker sine ressurser til å skaffe neste generasjon utdannelse.
Dette begrenser den globale, eksplosive befolkningsveksten vi ser i dag og menneskehetens krav til energi, vann og mat går ned.
Mål nr. 5 – «Likestilling mellom kjønnene» er viktigere enn vi aner.

– Verden har en unik evne til å produsere og regenerere, bare man gir den en sjanse. Endringene vi ser nå går så raskt at naturen har problemer med å tilpasse seg.
Menneskene er de eneste som er intelligente nok til å løse problemene vi selv har skapt, var Attenboroughs budskap til Bergen. Og det sies at vi er de første menneskene som har full kunnskap om dette, samtidig som vi er den siste generasjonen som kan snu utviklingen i tide.

Blekkulf-generasjonen brydde seg også om miljø – og uttrykket «Bruk hodet – vi har bare en klode» som oppsto på 90-tallet er like aktuelt i dag. Den gang, som nå, var det den unge generasjonen som engasjerte seg. De er i sin fulle rett når de nå ber oss lytte til vitenskapen og krever handling fra oss alle.

Det som er spesielt nå er at engasjementet har endret karakter. Frustrasjonen og sinnet over at de som sitter på makten foretrekker å beholde og beskytte den, fremfor å iverksette faktiske tiltak, er årsaken til at Greta Thunberg, ifølge Barack Obama, nærmer seg ikon-status for en hel generasjon unge mennesker i et globalt perspektiv.

Bærekraftsmål nr. 13. og 14, som handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på havet, er helt fundamentale for å kunne nå noen av de andre målene. Likevel er alle målene viktige og de henger sammen i en helhet.
Mål nummer 11 «Bærekraftige byer og samfunn» for eksempel, kan også handle om sosialt engasjement som bedrer livskvaliteten vår. En by er ikke bærekraftig hvis ikke innbyggerne tar vare på hverandre, også de som ikke har det så bra.
I år vil vi for første gang dele ut «Folkets pris» der vi vil løfte frem den enorme frivillige innsatsen vi ser i byen vår. Lag, organisasjoner, enkeltpersoner eller prosjekter. Vi håper byens befolkning vil delta aktiv i å stemme på finalistene som alle hver og en utgjør en forskjell med sitt virke.

I Bergen gjør vi ting på vår måte. I andre byer har nattevandringer blitt arrangert på høye fjelltopper. Vi velger igjen å legge vandringen sentrumsnært slik at alle har anledning til å delta, små og store, eldre og bevegelseshemmede, sterke og svake – kort sagt alle.
Vi er stolte over å ha mer enn førti lag og frivillige organisasjoner med på årets nattevandring. Den positive deltakelsen og engasjementet er intet mindre enn fantastisk.