Eiendomsskatten opp med 84%

21.09.2018

-Det er foruroligende at Bergen kommune ønsker å foreta en betydelig økning i eiendomsskatten for næring. Skatteøkningen vil medføre at byrådet gjør det dyrere å eie og drive virksomhet i Bergen enn i nabokommunene, sier adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

I Bergen kommune sitt forslag til budsjett for 2019 er det lagt opp til at eiendomsskatten på næringseiendommer øker fra 250,7 mill kr til 460,7 mill kr. Det er en økning på 84%.

Kommunen begrunner det i at næringseiendommene skal takseres på nytt i løpet av 2018.

Skatteøkningen vil i første omgang få svært store effekter for de som eier egne lokaler, ettersom huseiere normalt ikke har skatteøkning som et justeringsgrunnlag i husleiekontraktene.

På sikt vil dette ha negativ virkning på alle i Bergen kommune. På grunn av utviklingen med stadig nye avgifter, blir skatt nå oftere og oftere lagt inn som justeringsgrunnlag i leiekontraktene. Derfor vil økningen i eiendomsskatt gjelde alle som driver virksomhet og ramme hele samfunnet gjennom økte priser på varer og tjenester.

-Eiendomsskatt for næring er totalt sett ikke et næringsvennlig tiltak, og våre medlemsundersøkelser viser at dette er en av de avgifter som i stadig større grad bekymrer næringslivet, sier Marit Warncke.

Atle  Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør

chat_bubble_outline +47 995 16 511