Ansett Mohammed og Fatima!

12.02.2018

Vi oppfordrer alle bedrifter som skal ansette noen: Kall inn Mohammed og Fatima til intervju! Vær på jakt etter mangfold, og vær bevisst de fordommene som eksisterer mot menneskers navn. 

Den siste tiden har en viss navnestatistikk i SSB fått oppmerksomhet i media, og da særlig at navnet Mohammed topper statistikken i Oslo. For det første så er ikke navnestatistikken i Oslo et godt bilde på innvandring, men det skal vi la ligge nå. Det er ikke viktig hva folk heter. Noens navn burde ikke være avgjørende. Men realiteten er at for noen er navnet et hinder.

Forskning viser at kandidater med norsk bakgrunn kommer raskere i jobb. Et forskningsprosjekt om diskriminering i arbeidslivet (DISCRIM) viste at det er systematiske forskjeller mellom de med innvandrerforeldre på den ene siden og de med norske foreldre på den andre. De med norsk bakgrunn kom raskere ut i jobb. Dette ble blant annet undersøkt ved at det ble sendt søknader til offentlig utlyste jobber med typisk norske navn eller typisk pakistanske navn, og i søknadene fremgikk det at all utdannelse var avlagt i Norge .

Når vi da vet at mennesker som ikke har norskklingende navn har vanskeligere for å komme på jobbintervju enn andre, er det urovekkende at nettopp folks navn blir brukt som skremmemiddel i innvandringsdebatten. Det siste vi trenger for å kunne lykkes med integreringen er at det spres fordommer om folks navn. Det vi trenger er det stikk motsatte. Vi trenger at bedriftseiere og arbeidsgivere gir mennesker en sjanse.

En fersk rapport fra Fafo som undersøkte rekrutteringspraksisen i statlige virksomheter viser at ingen av de mange involverte aktørene i rekrutteringsprosessen tok særlig ansvar for å opprettholde fokus på mangfold . De med majoritetsnavn hadde 61% sjanse til å bli innkalt til intervju. Tilsvarende hadde de med minoritetsnavn 42 % sjanse for å bli innkalt til intervju.

Mennesker som ikke har norskklingende navn blir altså diskriminert på det norske arbeidsmarkedet. Når de har lavere sjanse for å bli innkalt til jobbintervju enn andre, er dette med på å hemme integreringen heller enn å fremme den. For å sikre at innvandrere blir integrert og kommer inn på arbeidsmarkedet i Norge, så trenger vi at disse menneskene faktisk får en reell sjanse, og da kan ikke navnet de har være til hinder for om de blir innkalt til jobbintervju.

For å vise frem menneskene bak disse navnene og kompetansen de innehar arrangerer Bergen Næringsråd Internasjonalt Karrieretorg for tiende gang den 5. april. Her kan kandidatene komme og prate med og bli kjent med bedriftene, og bedriftene selv får mulighet til å komme i kontakt med mange kvalifiserte jobbsøkere.

I tillegg vet vi at omtrent 200 nyankomne flyktninger i Bergen blir ferdige med introduksjonsprogrammet i høst, og mange av disse skal dermed ut på arbeidsmarkedet og forsøke å skaffe seg en jobb.

Derfor oppfordrer vi til en dugnad blant alle bedrifter som skal ansette noen i høst: Kall inn Mohammed og Fatima til intervju! Vær på jakt etter mangfold, og vær bevisst de fordommene som eksisterer mot menneskers navn. Gi de en sjanse til å vise seg frem. God rekruttering!

 

Marit Warncke, adm.dir i Bergen Næringsråd
Johanne Vaagland, masterstudent hos Bergen Næringsråd, adm.org UiB

 

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)