«It’s Time to Take the Next Step»

01.01.0001

I år er det ti år siden Bergen Næringsråd løftet frem «Klima - trusler og muligheter» som tema for vår årskonferanse. Noen lurte nok på hva dette hadde med næringslivet og medlemmene i Bergen Næringsråd å gjøre. Nå – når vi ti år senere inviterer til en ny årskonferanse -  er sammenhengen langt tydeligere for de aller fleste av oss.

FNs tusenårsmål ble vedtatt på organisasjonens Millennium Summit den 8. september 2000. I 2015 ble de åtte tusenårsmålene erstattet av 17 bærekraftsmål. Dette er de mest ambisiøse målene verden noen gang har satt seg. Skal vi klare det, kreves samarbeid. Samarbeid lokalt, nasjonalt, men ikke minst globalt. Samarbeid mellom politikere, næringsliv, organisasjoner og enkeltmennesker. Det er gjennom partnerskap og samarbeid at vi oppnår de beste resultatene.

I en verden preget av uro og ustabil politisk ledelse i mange land, må næringslivet i langt større grad sette seg i førersetet. Forutsigbare rammevilkår er viktig for all forretningsutvikling, investeringer og handel. Det er derfor ikke tilfeldig at store multinasjonale selskaper var de første til å protestere mot Donald Trumps signaler om å trekke seg fra internasjonale avtaler både innen handel og klima.

Bærekraftsmålene brukes av flere og flere virksomheter som et rammeverk for strategi og forretningsutvikling. Innenfor denne rammen finnes selvsagt store utfordringer, men også et vell av nye muligheter. De bedriftene som ser muligheter til å aktivt bidra til å løse verdens utfordringer gjennom sin virksomhet, er morgendagens vinnere.

I Norge – og i særlig grad på Vestlandet – har vi helt spesielle forutsetninger for å gjøre en forskjell. Nettopp her utvikles ny teknologi for utslippsfri maritim transport. Nettopp her produseres verdens reneste energi. Nettopp her har vi fantastiske kunnskapsklynger som utvikler løsninger som hjelper oss på veien mot å nå bærekraftsmålene.

Teknologien og digitalisering utvikler seg raskere enn noen kunne drømme om, energiskiftet er her allerede. Hvem ville for kort tid siden trodd at det kan skapes lønnsomhet i å produsere solenergi i Bergen? Teknologi er i seg selv nøytral. Det avgjørende er hvordan vi velger å ta den i bruk og mulighetene dette kan gi oss til å skape en bedre verden for alle.

Ledelse handler om å tenke langt nok frem, og å handle i tide. Aldri har verden hatt større behov for modige og kloke ledere som tar sitt samfunnsansvar på dypeste alvor, som går foran og viser vei.

Ledere i alle deler av næringslivet har en viktig rolle å spille.  

Bergen Næringsråds rolle er å invitere til samarbeid, skape nettverk og løfte frem ledere og bedrifter som går foran, som kan løfte og inspirere oss. Det siste året har alle våre bransje- og ressursgrupper jobbet systematisk og diskutert på hvilke måter nettopp deres bransjer og virkefelt kan bidra til å nå bærekraftsmålene.

Gruppene nedlegger en stor innsats som gir entusiasme, tro på fremtiden og som skaper resultater. Jeg vil takke hver og en især for deres engasjement, ressursbruk i travle og krevende tider, og for raus deling av erfaring og kunnskap for fellesskapets beste. 

Vi trenger alle å se det store bildet, veien mot en verden med mindre forskjeller, mindre nød og sult, mer rettferdighet og likestilling, renere hav, luft og energi. Men vi trenger også å dykke ned i detaljene og innse at vi alle er en del av dette bildet, at også de små hverdagsvalgene, og måten vi utvikler vår forretning på, teller med. Alle kan ikke løse alt, men alle kan gjøre litt. Jeg håper at vi kan gi hverandre inspirasjon og impulser til riktige, strategiske valg i egne bedrifter.

For ett år siden plasserte Bergen Næringsråd FNs bærekraftsmål på agendaen under tittelen «It’s Time to step Up».  I år sier vi «It’s Time to Take the Next Step».

 

Marit Warncke,

Administrerende direktør

Bergen Næringsråd