BA og DN bommer om E39

01.01.0001

Både BA og DN bommer når de velger å mene om Hordfast og fergefri E39.

Av Marit Warncke, adm.direktør i Bergen Næringsråd

Den politiske begeistringen for fergefri E39 er visstnok avtagende, hevdet DN på lederplass på fredag 27. oktober. Mer skulle det ikke til før BA hev seg på noen dager senere. Det gjør de bare dager etter at Stortingets nye transportkomité var klar og tydelige i sin støtte til nettopp en fergefri Kyststamvei, som skal binde fire av Norges fem største byer og landets tre største eksportfylker sammen.

På Norsk Industris store Transport- og logistikkonferanse på Gardermoen var statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fraksjonslederne for transport i alle partiene i Transportkomiteen samlet. Alle partier, med unntak av SV, stilte seg entydig bak utbygging av fergefri E39.

Transportkomiteens nye leder, Helge Orten (H), var klar på at fergefri E39 bidrar til å forsterke de store byene langs kysten og skape attraktive bo- og arbeidsregioner rundt de store byene, og særlig langs aksen Bergen-Stavanger der det bor flest mennesker.

Det er ikke noe Orten og de andre folkevalgte tar ut av luften. «Sterke regionbyer er både den beste distriktspolitikken og det beste for god vekst i produktiviteten, sa leder for Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, til Aftenposten da kommisjonens første rapport ble lagt frem. 

Det å sørge for at de sentrale transportårene på Vestlandet kommer opp på en tilnærmet standard som den de har nytt godt av i lang tid på Østlandet, er tydeligvis ikke viktig nok for BA. Både ytre InterCity på Østlandet og E18 mellom Oslo og Sandvika, både store, dyre og samfunnsøkonomisk ulønnsomme samferdselsprosjekter, men BA velger altså å peke på fergefri E39.

En kan kanskje mistenke DN for å ikke dele den politiske begeistringen fordi Oslo er den eneste av de største byene som ikke er direkte berørt av fergefri E39. BAs beveggrunner er vanskeligere å få øye på, selv om også de mener å vite at Kyststamvegen er et ulønnsomt prosjekt.

At E39 er samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke basert på utdaterte beregninger, men ligger i grunnlagsmaterialet til Nasjonal transportplan (NTP) som ble vedtatt like før sommerferien (E39 Ådland – Svegatjørn). Beregninger basert på grunnlagsmaterialet i NTP viser at fergefri E39 er blant Norges mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekter. Dette er helt i tråd med analyser utført av velrennomerte forskere som Victor Norman og Torger Reve.

At BAs og DNs lederskribenter besitter tyngre faglig kompetanse enn Statens Vegvesen, Samferdselsdepartementet, Produktivitetskommisjonen og de nevnte professorer, er selvsagt en teoretisk mulighet.

Vi velger likevel å støtte oss på kunnskapen til fagmiljøer, forskere og andre eksperter og er fortsatt begeistret for fergefri E39. En begeistring vi heldigvis deler med fagfolk, politikere og næringsliv.

Les mer om det som ble sagt på Transport og logistikkkonferansen her