Dette forventer vi av Hordalandsbenken

01.01.0001

Dette forventer vi av Hordalandsbenken

Marit Warncke, adm.dir. Bergen Næringsråd

Hordalands innbyggere har sagt sitt og stemt sine representanter for de kommende fire årene inn i nasjonalforsamlingen. Når det 162. storting høytidelig settes med Kongens trontale 2. oktober, trer de folkevalgte inn i salen ikke bare med egne, men også velgernes forventninger for de kommende fire årene.

Hvilke saker er det viktig for næringslivet i vår region at våre folkevalgte, stortingsrepresentantene fra Hordaland, prioriterer i årene fremover? Vi har spurt medlemmene i Stord Næringsråd, Vest Næringsråd, Os Næringsråd, Nordhordland Næringslag, Askøy Næringslivsforening og Bergen Næringsråd. Svarene er en klar bestilling til våre folkevalgte.

Som i særklasse viktigst rangerer næringslivet «økt innovasjons- og omstillingsevne». Næringslivet på Vestlandet står for en høyere verdiskaping enn befolkningsandelen tilsier i omtrent alle næringer.

Ikke minst ser vi dette i havnæringene, som alle er enige om er det vi skal leve av også i fremtiden. Her står Vestlandet for 60 prosent av verdiskapingen. Det viste eierskapsanalysen Menon Economics gjennomførte på oppdrag fra Bergen Næringsråd for noen år tilbake.

Næringslivet på Vestlandet har alltid vært omstillingsdyktige, innovative og selvhjulpne. Samtidig er det åpenbart at tempoet i omstillingen vi står midt oppe i, er høyere enn tidligere. Dermed blir rammevilkår og incentiver enda viktigere for en vellykket omstilling. Det er med andre ord ingen grunn til noen hvileskjær.

Samferdsel er på en like tydelig 2. plass på næringslivets prioriteringsliste. Det er en klar bestilling om å følge opp løftene om så tidlig oppstart og så raskt som mulig utbygging av E16 og Bergensbanen hele veien til Voss (+ Ringeriksbanen og E16 mellom Sandvika og Hønefoss), samt så raskt som mulig realisering av E39 Hordfast.

Historien har vist oss at Hordalandsbenken må kjempe hardt og samlet for sitt eget fylke i kampen om samferdselsmidlene. Det er et paradoks at Norges desidert viktigste eksportfylke har landets dårligste veier.

Næringslivet her i vest forventer også en fortsettelse av arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven, en styrking av kollektivtilbudet og flytting av statlige arbeidsplasser ut fra Oslo. Våre stortingsrepresentanter bør også merke seg at et klart flertall i næringslivet i vår region ønsker seg en samlet vestlandsregion, inkludert Rogaland.

På spørsmål om hvilke skatter og avgifter våre medlemmer opplever som mest problematisk, er svaret like klart. Formuesskatten er utfordring nummer én på dette området. Det er helt i tråd med Bergen Næringsråds gjentatte beskjeder til regjering og storting. Formuesskatten må bort.

Når vi ber bedriftene prioritere de viktigste sakene for å styrke konkurranseevnen, er det særlig to svar som peker seg ut:

1.Tilgang på kompetent arbeidskraft

2. Forutsigbare rammevilkår

Vi ber våre folkevalgte ta med seg disse signalene inn i sitt daglige arbeid på Stortinget, slik at de kan bidra til at Vestlandet - og ikke minst vår region - også i fortsettelsen kan sørge for den betydelige verdiskapingen våre medlemmer står for. Den kommer hele landet til gode.