Næringslivet ønsker formueskatten bort

01.01.0001

Næringslivet ønsker formueskatten bort

Marit Warncke, adm.dir. Bergen Næringsråd

Forrige uke ble valgkampen foran høstens stortingsvalg for alvor sparket i gang med duell mellom statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre i regi av Civita. Ut fra debatten kunne det virke som om næringslivet på Vestlandet ikke har fjerning av formuesskatten høyt på prioriteringslisten. Det er i så fall en misforståelse vi er glade for å kunne rydde av veien.

Vårt samfunn er tuftet på at de som har mest også skal bidra mest til felleskapet. Så nei, vi feller ikke tårer over at landets milliardærer må betale skatt. Tvert om. Næringslivet og bedriftseiere flest ønsker å bidra i det norske spleiselaget som vårt velferdssamfunn er. Dette handler ikke om statens totale skatteinngang. Det handler om innretningen på skattesystemet vårt.

Vi gjennomfører jevnlig medlemsundersøkelser med mange ulike spørsmål. Hver gang vi spør om hvilke skatter eller avgifter våre medlemsbedrifter opplever som mest utfordrende, havner formuesskatten helt i toppen. Dette har blitt sterkere de siste årene. Hadde vi spurt utelukkende bedriftseiere, og ikke hele medlemsmassen, hadde bildet vært enda tydeligere.

Det vestlandske næringslivet har høyere andel privat og lavere andel offentlig eierskap enn landsgjennomsnittet. Bergen Næringsråd ser dette som en styrke.
Utenlandsk eierskap har økt i Norge, særlig på Vestlandet og i leverandørindustrien. Dette har tilført kapital, kompetanse og markedstilgang, men samtidig utfordrer det lokalisering av hovedkontorfunksjoner osv. Dette forsterkes av formueskatten, all den tid det er en skatt som ikke betales av utenlandske eiere og dermed kan virke konkurransevridende til ulempe for norsk og lokalt eierskap. For å oppnå samme avkastning må en norsk eier ta større utbytte ut av bedriften enn en utlending som ikke betaler formuesskatt.
De siste årene har næringslivet opplevd tøffe tider, mange har gått flere år med røde tall. Likevel har bedriftens eiere måtte betale formuesskatt, uavhengig av om årsregnskapet har vist pluss eller minus. Det har ikke gjort det lettere å ta risiko for de som vil investere i arbeidsplasser i usikre tider.

Norge, som en liten åpen økonomi, må tenke ekstra langsiktig i utformingen av nasjonal eierskapspolitikk. Bedrifter, store som små, trenger kapital for å investere. De trenger like vilkår som sine utenlandske konkurrenter og de trenger forutsigbare rammer. Derfor ønsker så mange av våre medlemmer at formueskatten fjernes.

Innlegget sto først på trykk i Finansavisen lørdag 19. august.