Nå er tiden for å samle oss

01.01.0001

Jubelen satt løst i Arna da Erna Solberg, Terje Breivik, Helge Andre Njåstad og Knut Arild Hareide slapp nyhetene fra Nasjonal Transportplan. YES! - alle våre prioriterte prosjekter var kommet med.

Sterkere kan jeg ikke hilse hjem, sa Erna og skuet mot det etterlengtede hullet i Ulriken der vi snart kan skimte lyset i andre enden - Fata Mogana.

Vi har stått samlet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, og næringsliv med Bergen Næringsråd, NHO og LO.


Vi har prioritert:

Sotrasambandet der trafikken nå i åresvis har stått i stampe med busser og biler med folk som skulle til og fra jobb og skole mellom Bergen og Sotra. En ny bro ville for lengst stått ferdig om Bergen, Fjell og Statens vegvesen hadde klart å bli enige. I stedet har de i åresvis klusset det til med manglende enighet om kollektivløsninger av avkjørsler. Nå skal byggingen faktisk starte.

Byvekstavtale
 som må til for å få hele bergensregionen til å fungere slik at mennesker og varer kan komme frem der de skal på en rimelig effektiv og funksjonell måte. Det krever fullt utbygd ringveisystem som leder gjennomganstrafikk utenom bykjernen (Ringvei Øst), og oppjustering av kollektivutbygging med bybane og busstraseer, sykkelveier og gangveier.

Ny bane og vei fra Bergen til Voss,
 K5, som vil gi oss sikker vei på en rasutsatt strekning, som vil korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen og som vil bety et utvidet bo og arbeidsmarked mellom Voss og Bergen. En plan som ikke en gang var nevnt 3,5 år tilbake i tid.

Hordfast
, den fergefrie Kyststamveien E 39. Det store nasjonale prosjektet som er en forutsetning for å binde sammen Vestlandet til en sterk region. Rogfast er i gang, nå er også Hordfast med. Broene som vil bygge et kjedet bo og arbeidsmarked mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen. Det store løftet som vil endre Norgeskartet. Som vil skape vekst og utvikling og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og mangfold i våre sterke havnæringer, eksport og teknologi. Det store visjonære prosjektet, som har vært satt øverst på prioriteringslisten i tiår etter tiår av et eksportrettet næringsliv og visjonære vestlandspolitikere.
Alt var med.

Vi fikk gjennomslag for det felles arbeidet vi hadde lagt ned. Tverrpolitisk, arbeidgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Det vi samstemt har reist til Oslo og kjempet for i møte med Regjering og Storting. Vi fikk fullt gjennomslag. 54 milliarder kroner skal gå til disse prosjektene. Vi blir utropt til vinnerfylket fra hele landet. Eller vent litt? Var det nå egentlig med? Var det bare varm luft? Uforpliktende ord?

Pipen fikk raskt en annen lyd. Vi er lurt, her er ingen penger, pengene går til Oslo igjen. Alt er skjøvet for langt ut i tid. Hva har egentlig skjedd?


Det er nå vi burde sette oss sammen og se hvordan vi skal jobbe videre sammen. Hvordan skal vi få fremskyndet prosjektene? Men nei, ganske så raskt sår vi tvil om egne prioriteringer. Vi har ikke prioritert riktig. Vi har ikke prioritert bort. I Sunnhordaland starter omkamp om trasevalg for Hordfast, ordene er harde og bringer oss ikke videre. I kommunene fra Bergen til Voss vokser raseriet. «Prioriter ny vei. Nå! Hadde ikke næringsliv og politikere frontet gigantprosjektet Hordfast ville vei og bane til Voss kommet nå.»

Ja sågar i Haugesund rases det, og hytteadelen i Bergen tillegges skyld for at ikke 134 over Haukeli bygges raskere, enda vi vitterlig i flere år har støttet dette prosjektet, men og påpekt at vi trenger utbedret øst-vest forbindelse lenger nord. Noe vi inntil nå har fått full støtte for.

Ja, ganske så snart retter vi skytset mot oss selv, sår tvil om egne prioriteringer og år med felles arbeid. Nye fraksjoner dannes, innad i de største partiene, mellom politiske partier, innad i næringslivet i medlemsmassene etc. Facebook og leserinnlegg florerer og markerer intern uenighet og til dels helt uriktige påstander.

Ja, klart vi er skuffet. Ja, vi ville ønsket at vi kunne sette spaden i jorden umiddelbart. Ja, jernbaneverk og veimyndigheter har sagt de er i stand til å planlegge og bygge raskere enn det som nå ligger i planene.

Ja, det har hendt gang på gang at prosjekter som har vært inne i Nasjonal Transportplan har falt ut i neste runde. Ja, det skal forhandles om midler i hvert eneste statsbudsjett fremover.

Men om noen tror vi vinner frem gjennom splittelse kan de ikke ha lest historieleksen sin særlig grundig. La oss nå ikke sette våre store viktige samferdselsprosjekter i fare i et politisk spill og mate amperhet med å sette dem opp mot hverandre.

Nå er tiden for å samle oss, stå fast ved våre felles prioriteringer, og kjempe for å utnytte de mulighetene som ligger for å komme raskere i gang.

Bergen – Voss er nå kommet to år før i køen, Bergen Næringsråd har tidligere tatt til orde for enda raskere planlegging og expressbehandling i Stortinget av bompengesøknad. Det ligger 3,4 milliarder kroner inne i perioden fra 2018 om vi starter innkreving da av bompenger, eller om vi får til en finansiering gjennom pensjonsfond. Dette er fullt mulig.
E 39 Hordfast, også her er det satt av fem milliarder kroner i perioden fra 2018.
Forhåndsbompenger på ferger er en enkel sak å gjennomføre. I tillegg åpner NTP for at kommer det inn privat kapital, kan man starte allerede i første NTP-periode
Byvekstavtalen er nå sikret med 50 prosent finansiering, som gir oss mulighet til å starte planleggingen av bybane til Åsane.
La oss fortsatt kjempe for å høyne dette ytterligere slik at vi kan holde bompengesatsene nede. Og la oss jobbe for å få et nytt finansieringsregime for kollektivsatsingen vår. Det er motstridende og ulogisk at bompenger skal finansiere kollektivtrafikken. Det innebærer at jo større nedgang i bilbruk, jo lavere inntekt til kollektiv.

Slaget er langt fra vunnet, og vi har år med hardt arbeid foran oss for å få realisert våre viktigste samferdselsprosjekter. Dagen etter offentliggjøring av NTP møttes partene i vårt felles forhandlingsutvalg igjen BK, HFK, BN, LO, NHO ble enige om å stå fast og samlet på våre innspill. Dette forventer vi at partene forholder seg tydelig til i tiden fremover.

Klarer vi ikke å holde rekkene sluttet er vi garantert å tape, der vi nå faktisk ligger godt an i løypen.