Illustrasjon: Øyvind Tumyr
Illustrasjon: Øyvind Tumyr

En bane krysser sitt spor - skråblikk på avsporing

22.11.2021

Skråblikk er et litt uhøytidelig sideblikk på aktuelle og uaktuelle saker av varierende viktighet. Leses best med saltklype tilgjengelig og humor innabords.

Så mye rart kan hende når man bor i en tunnel, og det vi synger om er ikke tull… slik begynner Knudsen og Ludvigsens sang om byban… nei om grevlingen, var det.
Det er vanskelig å bli enig. Det er enda vanskeligere i Bergen.

Det er nå 3 år siden man vedtok at Bybanen skulle passere Bryggen på kaien foran. Nå skal dette bekreftes eller forandres i 2. gangs behandling av reguleringsplan 24/11. Svaret ser ut til å være gitt, etter medlems- og årsmøter hos de som kunne ha tvilt.

Da tenkte vi det var beste å forsøke å ta en sånn oppsummering som man har ved starten av en ny episode i alle serier.

Dette er siste nytt:
De to største partiene i bystyret er på hver sin side. Høyre er for dagløsning og Ap er for tunnelløsning – nei vent – det var i 2013. Nå er det motsatt.
I 2013 ble der gjort konsekvensutredning som pekte på at dagløsning var best, og tunnelløsning var dyrt og medførte størst risiko for kulturminner og ville medføre færre passasjerer.
I 2014 ble der derfor bred enighet mellom de største partiene at banen skulle gå i tunell.
Men—så var det på’an igjen …

I 2017 skiftet Ap mening på grunn av tungtveiende argumenter i byrådsforhandlinger med KrF og V, etter at ny konsekvensutredning viste at Ap ikke ville få byrådsleder dersom tunnel ble valgt.
I 2018 vedtok man derfor en dagløsning
I 2019 tapte byrådet flertallet. Rødt og Sp sitter på hver sin vipp, og er begge nesten for tunnel, og ganske mot dagløsning.
Da var det på’an igjen …

I 2021 ble det etter bestilling fra Rødt, levert en ny utredning/kvalitetssikring av tunnelløsning. Nok en gang konkluderte denne med det samme som alle tidligere utredninger. Der er mange gode ting med tunell, men kostnader, tilgjengelighet og trygghet for kulturminner er ikke noen av dem.
Rødt var initiativtaker til rapporten, og ville derfor prinsipielt se bort fra konklusjonene i denne, som i alle tidligere rapporter. Men de tok årsmøte på saken, og vil i god sosialistisk ånd ensrette alle medlemmer i tråd med årsmøtets vedtak med en stemmes overvekt.

FMB – nåværende og tidligere medlemmer – er mot bompenger og bybanen, og derfor mot dagløsning og for tunnelløsning fordi den vil føre til høyest mulig bompenger. Tilsvarende standpunkt deles langt inn i Frp, også blant nåværende og ekskluderte medlemmer.
Sp var litt i tvil. Kanskje. Men etter medlemsmøte går de for tunnel mot en stemme. Bystyrets eneste tvilende sjel er pro contra ipso facto representanten Tungesvik (Sp)

Helge Hopen har regnet og vurdert, og kommet til at tunnelløsning er dårlig, men fullt umulig, med mindre man ofrer Nordhordlandstunnelen og får en ca 30% høyere bompenger, samt risikerer å miste statlige byvekstmidler.

Men det er greit, for alle som er for tunnelen er også mot tunnelen. Altså, mot den tunnelen som er utredet, og for en annen tunnel. Hvilken annen tunnel er litt usikkert, mest sannsynlig en Peter Motzfeldt eller en gammel jernbanetunnel.
Så nå er det på an igjen …

Kan det skje at det ikke blir flertall for noe? Det ryktes at bystyrets kontor har henvendt seg til Pave Frans om muligheten for å booke møterom i det Sixtinske kapell. Hvit røyk bestilles særskilt.
Går kanskje byrådet av spør mange seg? Da er det i så fall på’an igjen …

Det eneste som mangler da, er man finner Knutsen og Ludvigsen inne i tunnelen bak Bryggen. Eller en grevling. Da er det på`an igjen – igjen …Jon E. Mann