Hvor unøyaktig er det egentlig greit å være for en kommentator?

16.09.2022

I sin kommentar om skatt viser Stig Arild Pettersen, kommentator i BT hvordan omtrentlig omgang med fakta kan føre galt av sted

Utfordringen er at den norske formuesskatten betyr at bedrifter må tappes for midler som kunne vært brukt til å skape arbeidsplasser.

Det er ikke Kjell Inge Røkke som opptar oss, men de vanlige bedriftene og jobbskaperne. Bedrifter som må tappes for å betale en skatteregning uavhengig av overskudd. Etter pandemi og midt i en energi- og kostnadskrise er dette alvorlig.

Pettersen påstår at «rikinger» kan benytte selskapets eiendeler skattefritt. Det er feil. Skattereglene er svært tydelig på dette punktet. Dersom noen benytter selskapets eiendeler, må de betale utbytteskatt for det. Dermed faller argumentasjonen.

Måten Pettersen fremstiller Schjelderup og Bjerksunds artikkel på får oss til å stille spørsmål om man faktisk har forstått det som står der. Vi siterer fra hovedartikkelen (oversatt fra engelsk):

«Våre resultater må ikke bli feiltolket som at skatt ikke har betydning. Alle skatter påvirker disponibel inntekt, og investorer som ikke betaler skatt eller skattes med en lavere sats, kan derfor, alt annet likt, eie flere aksjer enn investorer som betaler skatt. Formuen til ikke skattede eller lavskattede investorer kan derfor vokse raskere.»

Forfatternes poeng er at en norsk investor, på grunn av forskjellsbehandlingen, vil ha et lavere avkastningskrav. Med andre ord, utlendinger tjener mer på å eie norske aksjer enn norske eiere. Men fordi dette vil gjelde alle investeringer, så mener de at fører til at nordmenn og utlendinger vil gi aksjene samme pris. Ja, med mindre den norske eieren kan gjøre utlending av seg da, og da med et slag øker avkastningen sin.

Totalt misvisende blir det også når en påstår at de rikeste i landet betaler 2,98% skatt. Det inkluderer penger man ikke har fått, aksjer som er opp i verdi nå, men kanskje ned i morgen, og utbytte som ikke er utbetalt. Det tar ikke hensyn til at slike gevinster må skattes fullt ut dersom de tas ut av selskapet. Det er litt som om en skulle regnet med verdistigningen på huset ditt i inntekten din, og verdien av den pensjonen du får en gang i fremtiden. Du har ikke tjent de pengene, og du har ikke de pengen å betale skatt med.

Alle overskudd i bedrifter beskattes. Derfor er det også misvisende å si at fritaksmodellen fører til at «staten får mulighet til å skattlegge inntektene fra denne kapitalen». Overskuddet som førte til utbyttet er allerede skattet, og fremtidige overskudd blir også skattet. Tar du ut til eget forbruk kommer det skatt på toppen av det igjen.

Kommentaren er direkte misvisende og bygger på sviktende og til dels direkte feilaktig grunnlag. Det gjør at norske bedriftseiere fremstilles som om de ikke betaler skatt, og at skatt ikke betyr noe. Det er grunnleggende feil, og støttes heller ikke av de kildene Pettersen selv har pekt på.’’

  

Dette innlegget har BT ikke ønsket å trykke.