Hva blir de næringspolitiske sakene denne høsten?

24.06.2022

Høsten blir som vanlig spennende i næringspolitikken. De faste postene med statsbudsjett i spissen kommer selvsagt, men dette er også høsten der de lokale og regionale partiene lager sine programmer.

Bergen Næringsråd har derfor for tiden vært på en liten turne blant de politiske partienes programkomiteer for å bidra til næringsperspektiv i de kommende kommune- og fylkestingsprogrammene. Vi fokuserer på innspill under 8 områder:

  • Bedre byutvikling

  • Kraft når vi trenger det

  • Trygg og rask fremkommelighet

  • La private være med

  • Fornuftig bruk av offentlig innkjøpsmakt

  • Bygge en attraktiv arbeidsregion

  • Styrk Kulturbyen


Toppsakene våre er basert på dialog med medlemmer, medlemsundersøkelser og vår strategi «LØFTE». De er dagsaktuelle og langsiktige.

For høsten vil vi vektlegge fire saker:

Kraft når vi trenger det
Den største barrieren for grønn omstilling og ny industri i vår region, er manglende kapasitet i strømnettet. På litt lengre sikt er det også tilstrekkelig kraftproduksjon. Vi trenger å bygge ny kapasitet både i nett og produksjon for å legge grunnlag for ny, grønn industri og nye arbeidsplasser i vår region.

Derfor jobber vi for:
- Raskere utbygging av tilstrekkelig strømnett
- Ny fornybar kraftproduksjon
- Fortgang i arbeidet med vindkraft til havs


Trygg og rask fremkommelighet

Vår største konkurranseulempe har vært dårlig infrastruktur. Det er en utfordring for reisende, for bedrifter, for gods som skal frem og for de som skal ferdes trygt. Vi trenger gode forbindelser mot nord, sør og øst for å gjøre ferdselen trygg og effektiv. Samtidig må vi redusere utslipp. Da må også transportrelaterte utslipp reduseres. Her spiller elektrifisering og for eksempel bybanen en vesentlig rolle.

Derfor jobber vi for:
- K5 Bergen-Voss, trygg vei og bane, Hordfast for å koble sammen Vestlandet, Ringvei Øst for å lede trafikken utenom sentrum
- Videre utbygging av bybanen
- Grønn omstilling i samferdsel


Bedre byutvikling

Vi ønsker en attraktiv region med en by der det er attraktivt å bo og jobbe. Byggenæringen er den største fastlandsnæringen i Norge. Effektiv og forutsigbar saksbehandling med høy kvalitet er avgjørende for å realisere prosjektene som skal skape gode byrom og attraktivitet.

Derfor jobber vi for:
- Mer forutsigbar og raskere saksbehandling i plan- og byggesaker


Konsekvenser av krigen i Europa og ettervirkninger av pandemien

Verdi- og logistikkjeder utfordres av etterdønningene av pandemien og krigen i Ukraina. Stigende priser, leveranseproblemer og vanskeligheter med å få tak i kvalifisert personell er utfordringer mange møter. Økte skatter eller sterkere begrensninger for eksempel på innleie bidrar til å øke utfordringene, og forsterke vanskelighetene med å få riktig kompetanse og nok arbeidskraft.

Derfor jobber vi for:
- At offentlige kontraktspartnere viser forståelse for ekstreme utslag i pris og levering og kommer sine leverandører i møte
- At myndighetene viser forsiktighet med å innføre nye restriksjoner og belastninger på næringslivet som for eksempel økt formueskatt og begrensninger på innleie av arbeidskraft.


Har du saker du mener vi burde ta opp? Ta kontakt og delta på våre møter!

Marit  Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør

chat_bubble_outline + 47 907 65 300
Tom-Christer  Nilsen
Tom-Christer Nilsen
Næringspolitisk sjef

chat_bubble_outline +47 924 50 196